Mimořádné studium na Fakultě managementu VŠE

Přihlášky do programů mimořádného studia v rámci celoživotního vzdělávání na FM VŠE v akademickém roce 2018/2019 lze podávat do dne 23.9.2018. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách.