Přípravné kurzy

Pozor, kurzy (dočasně) zrušeny!

V návaznosti na nařízení vlády a opatření rektorky týkajícího se kompletního zrušení výuky, které potrvá do odvolání, je zrušena i výuka přípravných kurzů. Všem účastníkům, kteří jsou ke kurzu přihlášeni a řádně jej uhradili, bude odeslán e-mail s detailními informacemi.

Centrum celoživotního vzdělávání pravidelně pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do magisterského navazujícího studijního programu. Přípravné kurzy zahrnují okruhy z obou částí, z nichž je přijímací zkouška skládána, tedy z Ekonomie a Teorie managementu.

Délka celého přípravného kurzu je celkem 20 vyučovacích hodin (4 dny x 5 vyučovacích hodin). Kurzy jsou vždy plánovány s ohledem na pracovní vytížení zájemců o studium na konec pracovního týdne, tedy na pátek.

Termíny a náplň kurzů pro rok 2020

Termín 14:30 – 15:15 15:15 – 16:00 16:15 – 17:00 17:00 – 17:45 18:00 – 18:45
13. března 2020 Ekonomie
Ing. Libor Votava, Ph.D.
Teorie managementu – okruh marketing
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
24. dubna 2020 Ekonomie
Ing. Libor Votava, Ph.D.
Teorie managementu – okruh marketing, zkouška testu
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
22. května 2020 Ekonomie
Ing. Libor Votava, Ph.D.
Teorie managementu – okruh ekonomika
Ing. Tereza Vinšová
5. června 2020 Ekonomie
Ing. Libor Votava, Ph.D.
Teorie managementu – okruh management
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

Přihláška, cena a platba

Přihlášku pro aktuální rok lze stáhnout na konci této stránky. Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete poslat elektronicky na e-mailovou adresu ccv@fm.vse.cz, případně ji zaslat běžnou poštou na adresu

  • Fakulta managementu VŠE
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Alena Bindrová
    Jarošovská 1117/II
    377 01 Jindřichův Hradec

Cena za absolvování celého přípravného kurzu je 3200 Kč.

Platbu za kurz je nutné zaslat pouze převodem na účet číslo 170922147/0300 vedený u ČSOB Jindřichův Hradec.
Variabilní symbol platby: 12****** (prvních 6 čísel Vašeho rodného čísla, tedy například 12781211).