Přípravné kurzy

V rámci činnosti Centra celoživotního vzdělávání Fakulty managementu jsou pravidelně pořádány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do magisterského navazujícího studijního programu.

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení zahrnují okruhy z ekonomie a managementu.

Pro zájemce o magisterské navazující studium aktuálně připravujeme kurzy z ekonomie a managementu pro přijímací řízení v roce 2020. Kurz zahrnuje celkem 20 hodin (4x 5 vyučovacích hodin). a je vždy plánován na konec pracovního týdne, tedy na pátek.

Kurz bude zahájen na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci na začátku března 2020. Podrobné informace budou zveřejněny během prosince 2019.