Kontakty

Kontakt Bankovní spojení
Fakulta managementu
Vysoká škola ekonomická v Praze
Jarošovská 1117/II
377 01, Jindřichův Hradec

Email: pr.fm@vse.cz
Spojovatelka: 384 417 200
Fax: 384 417 277
: 613 84 399
DIČ: CZ61384399

Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 170922147/0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0001 7092 2147
SWIFT KÓD: CEKOCZPP

Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1793372/0800
IBAN: CZ59 0800 0000 0000 0179 3372
SWIFT KÓD: GIBACZPX

Vedení fakulty

Jméno Pozice Místnost Telefon
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. Děkan fakulty 407 384 417 250
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium 505 384 417 154
Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D. Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy 412 384 417 220
Ing. Jiří Přibil, Ph.D. Proděkan pro pedagogickou činnost 334 384 417 204
Ing. Karel Přibyl Tajemník fakulty 424 384 417 299

Seznam zaměstnanců

Jméno a pozice Oddělení Místnost Telefon
Romana Bajerová Knihovna 251 384 417 229
Ing. Dagmar Plucarová Děkanát 403 384 417 243
doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. Katedra exaktních metod 319 384 417 221
Ing. Martina Bohuslavová Děkanát
Katedra společenských věd
530 384 417 168
Bc. Alena Bindrová Centrum celoživotního vzdělávání
Sekretariát
405 384 417 206
Monika Bromová Studijní oddělení 335 384 417 102
Zdeněk Brus Centrum informačních technologií
Ediční oddělení
234 384 417 231
doc. Ing. Anna Černá, CSc. Katedra exaktních metod 314 384 417 211
Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. Katedra managementu 411 384 417 253
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. Společná laboratoř SALOME
Iva Fučíková Personální a mzdové oddělení 204 384 417 286
Ing. Daria Gunina Děkanát
Katedra exaktních metod
104 384 417 117
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. Společná laboratoř SALOME
Mgr. Michal Hajdík Děkanát
PR oddělení
310 384 417 209
Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D. Katedra managementu 418 384 417 251
Hana Hajnová Studijní oddělení 335 384 417 104
doc. JUDr. Dr. Jan Hejda Katedra společenských věd 206 384 417 225
PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D. Katedra společenských věd 214 384 417 207
Mgr. Kristýna Hrdinková Katedra společenských věd 237 384 417 215
Ing. Václava Jaegerová Katedra společenských věd 232 384 417 272
Mgr. Kateřina Ježková Katedra společenských věd
Alena Jirková Studijní oddělení 336 384 417 273
prof. Radim Jiroušek, DrSc. Katedra exaktních metod 527 384 417 166
Ing. Pavel Kaczor, Ph.D. Katedra managementu 403 384 417 258
Martina Kačeňáková Bufet Bufet 384 417 247
Bc. Michal Kadlec Centrum informačních technologií 306 384 417 115
Ing. Daniela Kandilaki, Ph.D. Katedra managementu 427 384 417 289
doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. Katedra exaktních metod 313 384 417 222
Ing. Jozef Košťál
Vedoucí oddělení
Technicko-provozní oddělení 219A 384 417 116
Jana Koudelková Technicko-provozní oddělení 16 384 417 226
Ing. Petra Kozáková, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry
Katedra managementu 413 384 417 233
Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D. Společná laboratoř SALOME
Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry
Katedra společenských věd 228 384 417 238
Ing. Věra Králová, Ph.D. Katedra managementu 215
Ing. Jana Krbová, Ph.D. Katedra managementu 415 384 417 217
Mgr. Věra Kubátová
Vedoucí oddělení
Knihovna 350 384 417 236
Mgr. Ivana Kuchyňková Katedra společenských věd 237 384 417 215
Ing. Michal Lom, Ph.D. Katedra exaktních metod
Ing. František Michl Centrum informačních technologií 304 384 417 275
Mgr. Irena Míková Děkanát 406 384 417 235
Lucie Motáková Technicko-provozní oddělení 16 384 417 226
Věra Mrázková
Vedoucí oddělení
Studijní oddělení 336 384 417 103
Ing. Martin Musil, Ph.D.
Vedoucí katedry
Katedra managementu 414 384 417 245
Alena Nouzová Knihovna 250 384 417 229
Ing. Michal Novák, Ph.D. Katedra managementu 503 384 417 151
Pavla Pavlušová Technicko-provozní oddělení 16 384 417 226
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D Katedra managementu
doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc. Katedra managementu 427 384 417 289
Hana Perlová
Vedoucí oddělení
Ekonomické oddělení 205 384 417 256
Bc. Denisa Pernicová Děkanát 106
Ing. Jana Pevná, Ph.D. Katedra managementu 410 384 417 218
Jaroslav Pfauser Technicko-provozní oddělení 16 384 417 226
Hana Piklová Sekretariát 405 384 417 101
Mgr. Miroslav Pištěk, Ph.D. Společná laboratoř SALOME
Mgr. Jana Polívková, Ph.D. Katedra společenských věd 230 384 417 214
Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.
Vedoucí katedry
Katedra exaktních metod 318 384 417 241
prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. Katedra exaktních metod 514 384 417 164
Steven Del Riley, BA Katedra společenských věd 231 384 417 252
doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. Katedra managementu 419
Martina Schmiedová Technicko-provozní oddělení 16 384 417 226
RNDr. Petr Somol, Ph.D. Společná laboratoř SALOME
Ing. Irena Stejskalová, Ph.D. Katedra managementu 413 384 417 216
RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. Katedra společenských věd 218 384 417 205
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. Katedra společenských věd 216 384 417 276
Mgr. Klára Šimůnková Katedra managementu 327 384 417 113
Mgr. David Štrobl
Vedoucí oddělení
Centrum informačních technologií 305 384 417 237
Ing. Petr Štumpf, Ph.D. Katedra managementu
Mgr. Marie Švandová Katedra společenských věd 237 384 417 215
Anna Tischlerová Ekonomické oddělení 221 384 417 254
Ing. Stanislav Tripes, Ph.D. Katedra managementu 419 384 417 271
Mgr. Václav Urban Centrum informačních technologií
Ediční oddělení
234 384 417 231
Ing. Lucie Váchová, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry
Katedra exaktních metod 312 384 417 202
Ing. Veronika Vašíčková Katedra exaktních metod 312 384 417 202
Ing. Lenka Vetýšková Děkanát 504 384 417 152
Ing. Tereza Vinšová Katedra managementu 418 384 417 107
Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. Společná laboratoř SALOME
doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. Katedra exaktních metod 327
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
Vedoucí katedry
Katedra společenských věd 211 384 417 279
Ing. Libor Votava, Ph.D. Katedra společenských věd 210 384 417 260
Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. Katedra managementu
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. Katedra managementu 410

Seznam studentů doktorského studijního programu (v prezenční formě studia)

 

Jméno Katedra Místnost Telefon
Ing. Valeriya Alferova Katedra managementu 508
Ing. Blanka Bártová Katedra exaktních metod 312 384 417 202
Ing. Simona Bažantová Katedra exaktních metod 531
Ing. Martina Glaserová Katedra exaktních metod 315
Ing. Roman Golotovskiy 530
Ing. Ilona Heilandová 315
Ing. Martin Hrabík Katedra exaktních metod 530
Ing. Jakub Kalenský 528
Ing. Lucie Klattová 530
Ing. Adriana Krištůfková Katedra managementu 531
Ing. Štěpán Molitor 509
Ing. Iveta Musilová Katedra managementu 509
Ing. Olga Oberreiterová Katedra managementu
PhDr. Gabriela Petrů Katedra společenských věd 220
Ing. Ondřej Prchal Katedra managementu
Ing. Vojtěch Prchal Katedra exaktních metod 508
Ing. Martin Rod Katedra exaktních metod 508
Ing. Helena Řepová Katedra managementu 530
Ing. Anton Shavshukov 528
Ing. Petr Svoboda Katedra exaktních metod

 

  • Autor: Michal Hajdík
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: