Katedra managementu

Katedra managementu zajišťuje výuku manažerských disciplín v bakalářském a magisterském studiu v prezenční, kombinované a mimořádné formě. Vybraní pedagogové jsou školiteli a vyučujícími v doktorském studijním programu fakulty. Východiskem výuky a další vědeckovýzkumné práce je management vyučovaný jako povinný předmět pro všechny studijní obory fakulty. Navazující předměty respektují systémový přístup k managementu z pohledu funkčního, rozhodovacího a informačního. Nabízené předměty jsou koncipované tak, aby student získal potřebnou sumu vědomostí a faktografických poznatků.

Na výuce se podílejí i odborníci z praxe, a to formou jednotlivých přednášek, mimosemestrálních kurzů, externí výuky, vedením závěrečných prací studentů, účastí na státních zkouškách a obhajobách. Do výuky jsou zařazovány i exkurze studentů do významných podnikových i veřejnoprávních subjektů.

Členové katedry se rozhodující měrou podílejí na výuce ve třech specializacích magisterského studia: Podnikový management (v české i anglické verzi), Marketing Management a Zdravotnický management.

Absolventi uvedených specializací nacházejí profesní uplatnění zejména v manažerských pozicích středního a vyššího managementu českých i zahraničních organizací ziskového a neziskového sektoru.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. 411 384 417 253 dvorakji@fm.vse.cz
Ing. Pavel Čejka, Ph.D., MBA
externí pracovník
doc. Ing. Hana Ezrová, CSc.
externí pracovník
410
Ing. Roman Fiala, Ph.D.
externí pracovník
411 fialaroman@post.cz
Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D. 418 384 417 251 hajdikova@fm.vse.cz
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.
externí pracovník
heskova@fm.vse.cz
Ing. Daniela Kandilaki, Ph.D. 427 384 417 289 xkand05@vse.cz
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. 505 384 417 154 kincl.tomas@gmail.com
Ing. Petra Kozáková, Ph.D. 413 384 417 216 kozakova@fm.vse.cz
Ing. Mgr. Pavel Král, Ph.D.
externí spolupracovník
228 384 417 238 KralPa@fm.vse.cz
Ing. Věra Králová, Ph.D. 215 vera.kralova@vse.cz
Ing. Jana Krbová, Ph.D. 415 384 417 217 krbova@fm.vse.cz
Ing. Mgr. Martin Luštický, Ph.D.
412 384 417 258 martin.lusticky@vse.cz
Ing. Martin Musil, Ph.D.
vedoucí katedry
414 384 417 245 musil@fm.vse.cz
Ing. Michal Novák, Ph.D. 503 384 417 151 michal.novak@vse.cz
Ing. Jan Nový
externí pracovník
411 novyja@fm.vse.cz
doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc. 427 384 417 289 peter.pazitny@vse.cz
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. 419 adam.pawliczek@vse.cz
Ing. Jana Pevná, Ph.D. 410 384 417 218 pevnaja@fm.vse.cz
doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. 420 sabm03@vse.cz
Ing. Irena Stejskalová, Ph.D. 413 384 417 216 stejskai@fm.vse.cz
prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 411 jindrich.spicka@vse.cz
Ing. Petr Štumpf, Ph.D. 419 petr.stumpf@vse.cz
Ing. Stanislav Tripes, Ph.D. 419 384 417 238 xtris00@fm.vse.cz
JUDr. Oldřich Vacek
externí pracovník
vaco01@fm.vse.cz
Ing. Tereza Vinšová 418 384 417 107 vinsova@fm.vse.cz
Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. 410 384 417 218 lucie.zavodna@vse.cz
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. 416 jan.zavodny@vse.cz

Doktorandi

Jméno Místnost Telefon E-Mail
Ing. Valeriya Alferova 508 alfv00@vse.cz
Ing. Markéta Dočekalová 509 marketadocekalova@centrum.cz
Ing. Daria Gunina 104 384 417 117 daria.gunina@vse.cz
Ing. Martina Korecká 509 xkorm66@vse.cz
Ing. Jakub Kratochvíl 509 jakubkratochvil@email.cz
Ing. Jitka Mattyašovská jitka.mattyasovska@seznam.cz
Ing. Iveta Musilová 509 xmusi02@vse.cz
Ing. Olga Oberreiterová obeo00@vse.cz
Ing. Ondřej Prchal 509 prco00@vse.cz
Mgr. Klára Šimůnková 327 klara.simunkova@vse.cz