Informační schůzka pro studenty prvních ročníků

17.9.2018 18:00

Se začátkem semestru pořádáme jako každý rok informační schůzku pro nové studenty Fakulty managementu v prezenční formě studia. Ta by našim novým studentům měla dát hned na začátku studia odpovědi na základní otázky o organizaci studia, možnostech školních i mimoškolních činností, a vlastně o všem, co by je na startu nové etapy Vašeho života mohlo zajímat.

Schůzky jsou rozděleny pro bakalářské a pro magisterské navazující studium, obě se konají hned v pondělí 17. září 2018. Nejprve proběhne setkání se studenty magisterského navazujícího studia, s nimiž se setkáme v 18.00 hodin v učebně č. 131 (kinosál). Studenti bakalářského studia jsou pak vítáni od 20.00 hodin na stejném místě. Přítomnost na schůzce rozhodně není povinná, nicméně zejména bakaláři, pro které znamená přechod na vysokou školu zcela jiný režim studia, by se měli ve svém vlastním zájmu zúčastnit. Na obou schůzkách bude samozřejmě dostatečný prostor pro jakékoliv dotazy.

Vítejte na Fakultě managementu.