Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze

Popis projektu

Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342
Zahájení realizace 1. 6. 2017
Ukončení realizace 31. 12. 2022
Doporučená výše financování 131 563 024,92 Kč

Dotační titul

Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy ESF výzva pro vysoké školy
Prioritní osa PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Anotace projektu

Projekt realizuje VŠE v Praze s cílem komplexní podpory rozvoje v oblastech:

 • vzdělávání pracovníků, podpory výuky zaměřené na podnikatelství a moderní metody, předměty v cizích jazycích,
 • reakreditace vybraných studijních programů na základě požadavků praxe,
 • internacionalizace,
 • podpory studentů se specifickými studijními potřebami,
 • rozvoje oblasti kvality, efektivního a projektového řízení.

Realizace projektu posílí postavení VŠE v oblasti manažerského a ekonomického vzdělávání.

Aktivity projektu

 • KA01 – Řízení projektu
 • KA02 – Vzdělávání zaměstnanců
 • KA03 – Podpora podnikatelství
 • KA04 – Příprava předmětů v cizích jazycích
 • KA05 – Podpora studia (on-line a dalšími způsoby)
 • KA06 – Rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů
 • KA07 – Podpora spolupráce s Alumni
 • KA08 – Internacionalizace vysokoškolského prostředí
 • KA09 – Podpora studentů se specifickými studijními potřebami
 • KA10 – Tvorba systémů řízení a zvyšování kvality, příprava akreditací
 • KA11 – Efektivní a projektové řízení

Aktivity projektu přispějí k plnění cílů stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016–2020.

Projektový tým na celoškolské úrovni

Projektový manažer Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Administrátorka projektu Zdeněk Leschtina
Finanční manažer Ing. Jan Andrle
Finanční účetní/controller projektu Bc. Eliška Straková
Personalistka projektu Martina Kuttelwascherová

Participující součásti

 

Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze