Podpora rozvoje studijního prostředí na FM VŠE

CZ.02.267/0.0./0.0/17_044/0008545

Projekt je zaměřen na modernizaci a doplnění vybavení prostor využívaných k výuce, samostudiu a týmové práci studentů FM VŠE.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání na FM VŠE. Výstupem projektu bude pořízení moderních informačních technologií (SW a HW) a AVT vybavení, speciální přístrojové vybavení pro výuku předmětu marketingového výzkumu, zajištění dostupnosti kvalitní odborné literatury a literatury a moderní odborné literatury na elektronických nosičích a v neposlední řadě vytvoření takového studijního prostředí, kde budou mít studenti možnost samostudia a adekvátní podmínky pro přípravu na výuku a ke studiu. Výsledkem projektu je, poskytnou studentům takovou kvalitu vzdělávací infrastruktury a vzdělávání, která zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce prostřednictvím kvalitní přípravy na VŠ.

Předkládaný projekt je dalším krokem směřujícím k významnému posílení kvality výuky na Fakultě managementu VŠE a má potenciál zlepšit vybavenost výukových prostor i doplnit moderní výukové materiály.

Realizace tohoto projektu je spolufinancována Evropskou unií.

Celkové způsobilé výdaje projektu 6 369 341,58 Kč (IV 1 713 090,92 Kč, NIV 4 656 250,66 Kč)

Datum zahájení projektu 1. února 2018

Předpokládané datum ukončení projektu 30. června 2019

Administrativní tým

  • Ing. Jana Krbová, Ph.D. – projektová manažerka, krbova@fm.vse.cz, tel.: 384 417 217
  • Ing. Mgr. Miroslav Malec – finanční manažer, malecm@fm.vse.cz, tel.: 384 417 299

Odborný tým

  • Ing. Jiří Přibil, Ph.D. – zodpovědný za dovybavení knihovního fondu, elektronické informační zdroje a výukový software, pribil@fm.vse.cz, tel.: 384 417 204
  • Ing. Michal Novák, Ph.D. – odpovědný za pořízení mobilního eye-tracking zařízení pro výuku marketingových kurzů, michal.novak@fm.vse.cz, tel.: 384 417 151
  • Mgr. David Štrobl – zodpovědný za IT a AVT, strobl@fm.vse.cz, tel.: 384 417 237
  • Ing. Mgr. Miroslav Malec – odpovědný za dovybavení studentských zón a knihovny nábytkem, malecm@fm.vse.cz tel.: 384 417 299