OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů-Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české

     

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze je projektovým partnerem projektu OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů-Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české, číslo 91, který je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Bavorsko-české příhraničí je jedním z nejdůležitějších výrobních regionů v Evropě. Spousta malých a středních podniků (MSP) přitom tvoří páteř regionální hospodářské struktury a považujeme je za flexibilní dodavatele do nejrůznějších odvětví.

Právě MSP se stále silněji dostávají pod konkurenční tlak a marže jim klesají. Mnoho
z těchto podniků se zaměřují na určité zákazníky, mimo jejich odvětví jsou skoro neviditelní a to jim znesnadňuje získávání nových zákazníků nebo kooperačních partnerů.

K tomu se ještě přidávají další výzvy (klíčová slova „Průmysl 4.0“ nebo „digitalizovaná výroba“), které jsou ze strany MSP jen velmi málo využívány, ačkoli právě tyto výzvy snižují možná rizika výrobního světa a světa změn. „Kdo zaspí Průmysl 4.0, možná za dva roky nebude mít podnik vůbec žádný,“ to předpovídá Johann Weber, předseda předsednictva firmy Zollner Elektronik AG.

Na regionálních VŠ a univerzitách je k dispozici mnoho znalostí  a zkušeností, ale často chybí MSP ty správné kontakty, které by mohly využít. Toto ale platí i v opačném směru: Vybavení vysokých škol, doporučené postupy a algoritmy nejsou ihned k potřebě, i výzkum zde potřebuje čilou výměnu, aby bylo možno nástroje precizovat a vyvíjet tak, aby byly upraveny pro potřeby výrobních MSP.

Tak zůstávají obě strany pod svými možnostmi. To má za následek na straně MSP: Nezjistí, jak mohou jednoduchými prostředky zlepšit své výnosy nebo jak korelovat provozní data a data o spotřebě, tak aby MSP přišly plýtvání energií na kloub.

Tyto komplexní otázky zpracovává plánovaný projekt OptiPro a to podél rozdílných, ale přeci propojených os. Cílem je obsáhnout co nejvíce MSP a motivovat je ke spolupráci. Dle našich zkušeností budou MSP, které jsou připravené se plně otevřít a dovolit projektovému týmu plně nahlédnout do firemních procesů, nejvíce profitovat, neboť
v těchto podnicích bude probíhat pilotní testování vyvinutých nástrojů.

Konkrétně se projekt zabývá dvěma hlavními osami:

  • Přenos technologií a Know-How. MSP by mělo být umožněno najít slabá místa ve výrobě a tato místa vyléčit (pomoc svépomocí).
  • Vytvoření a posílení přeshraničních setkávání v oboru, výměna zkušeností v rámci sítě a vyrovnávání kapacit.Situace na obou stranách hranice je srovnatelná. Z toho důvodu chceme ukázat perspektivy, jak mohou zvýšit svoji viditelnost na trhu a jak se společně rychleji a efektivněji dostanou vpřed.

Vedoucí partner

Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH (CMAB)

Projektoví partneři

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Fakulta aplikovaných věd, NTIS – Nové technologie pro informační společnost – výzkumné Centrum RTI (Regional Technological Institute)
THD – Technische Hochschule Deggendorf, Technologiecampus Grafenau Fakultät Maschinenbau und Mechatronik
Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Umweltgerechte Produktionstechnik (LUP)

 

Výstupy projektu

V souladu s projektovou žádostí se Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické podílela na hloubkovém dotazníkovém šetření k tématu Průmyslu 4.0 v česko-bavorském pohraničí a zejména na zpracování analýzy získaných dat a tvorbě výsledné zprávy v české verzi, německou verzi pak v úzké spolupráci s FM VŠE vytvořili kolegové z Technische Hochschule Deggendorf.

OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů-Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české