Nabídka zaměstnání

Děkan Fakulty managementu VŠE v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a pracovních míst vybraných vedoucích funkcí Vysoké školy ekonomické v Praze výběrové řízení na pozici

tajemník / tajemnice fakulty

Základní charakteristika činnosti

Jmenovaná pozice podle § 32 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Manažer na této pozici řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana fakulty, a to zejména:

 • koordinace finanční, provozní a organizační agendy fakulty
 • zpracování rozpočtu fakulty, sledování a vyhodnocování jeho čerpání
 • koordinace a kontrola čerpání finančních prostředků
 • posuzování dodavatelsko-odběratelských vztahů z ekonomického hlediska
 • práce na řízení zakázek fakulty po ekonomické stránce
 • řízení provozu a správa fakultních prostor

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického zaměření
 • praxi v oboru ekonomického řízení a zkušenosti s řízením většího počtu zaměstnanců
 • výhodou je praxe v akademickém prostředí, případně i v jiné oblasti veřejné správy
 • organizační, manažerské, komunikační a vyjednávací schopnosti na vysoké úrovni
 • schopnost orientace v právních předpisech
 • schopnost systémové koordinace práce a samostatného tvůrčího řešení problémů
 • dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, Outlook)
 • spolehlivost, zodpovědnost, analytické myšlení
 • zkušenosti s výkaznictvím výhodou

Nabízíme

 • pracovní poměr na plný úvazek a dobu neurčitou ve jmenované pozici
 • činorodou, kreativní a zodpovědnou řídící práci v akademickém prostředí
 • mzdové ohodnocení dle Vnitřního mzdového předpisu univerzity
 • zaměstnanecké benefity
 • příjemné pracovní prostředí

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2019

Písemné přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu, opis dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech, zasílejte do 7. 6. 2019 na adresu:

 • Fakulta managementu VŠE
 • personální oddělení – Iva Fučíková
 • Jarošovská ul. 1117/II
 • 377 01 Jindřichův Hradec

Kontakt


Děkan Fakulty managementu VŠE v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

asistent/odborný asistent pro obor management

Požadavky

 • odpovídající VŠ vzdělání
 • alespoň splněná SDZ nebo ukončené doktorské studium
 • praxe v oboru absolvovaná v rámci studia
 • publikační vědecká činnost
 • organizační schopnosti
 • morální bezúhonnost
 • kreativita
 • zodpovědnost

Předpokládaný nástup: září 2019.

Rozsah úvazku: 0,1 na dobu určitou.

Písemné přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu, přehledu publikační činnosti, opisu dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech a dokladů o vědecké a pedagogické činnosti zasílejte do 7. 6. 2019 na adresu:

 • Fakulta managementu VŠE
 • personální oddělení – Iva Fučíková
 • Jarošovská ul. 1117/II
 • 377 01 Jindřichův Hradec

Kontakt