Termíny

-

-

-

Více... »

HledatGranty a projekty

2012
Grant IGA VŠE Indikátory kvality péče v systému poskytování zdravotnických služeb.

2010 – 2011
I4W Innovation for Welfare Interreg IVc. Institut byl „leading partner“ pro HaS PASSPORT, projekt zaměřený na evaluaci kvality poskytovaných zdravotnických a sociálních služeb v jižních a západních Čechách, Horním Rakousku a severní Itálii.

2010
Grant IGA VŠE Manažerské simulátory pro podporu rozhodování.

2006 – 2011
Participace na projektu „ZIMOLEZ“ – získávání a modelování lékařských znalostí v oblasti zdravotnického trhu.

2006 – 2007
Projekt Úspěšný manažer na Vysočině, věnovaný přípravě vzdělávacího programu a dále rozvoji manažerských způsobilostí řídících pracovníků zdravotnických a sociálních zařízení v kraji Vysočina.

2004 – 2005
Projekt Generic Training System for Officials of Territorial Self-governing Bodies, příprava multimediálních studijních textů pro zvláštní odbornou způsobilost, modul zdravotnictví.

2000 – 2002
Grant IGA MZČR Návrh na vytvoření optimální velikosti a struktury regionální nemocnice pro spádovou oblast 100 000 obyvatel.

1999 – 2004
Participace na celofakultním projektu FM VŠE „Multidisciplinární podpora managementu“.

1999 – 2000
Česko – rakouský projekt „AKTION“ zaměřený na porovnání ekonomických, strukturálních a demografických parametrů zdravotnických systémů České republiky a Rakouska.

1995 – 1997
Projekt AIHA a USAID zaměřený na „health care education“, v rámci něhož bylo vytvořeno studijní curiculllum na bakalářském stupni studia. Studium bylo mezinárodně evaluováno prostřednictvím organizace AUPHA a umožnilo těsnou spolupráci Fakulty managementu a School of Medicine, University of Nevada, USA.