Termíny

-

-

-

Více... »

HledatZákladní informace

Institut managementu zdravotnických služeb Fakulty managementu VŠE zajišťuje v současné době výuku v bakalářském i magisterském navazujícím studiu – a to v kursech přímo souvisejících s oblastí managementu zdravotnictví. Výuka ve specializaci se přitom v praxi skládá ze tří základních povinných a dvou volitelných modulů. Zároveň se personál institutu podílí i na výuce garantované Katedrou managementu.

Před více než dvaceti lety byla odstartována na nynější Fakultě managementu výuka některých segmentů studijního programu zdravotnického managementu. V letech 1995-1996 byl v rámci spolupráce s našimi partnery z University of Nevada a s výraznou finanční, případně odbornou pomocí USAID a American International Health Alliance zahájen mezinárodní projekt jehož cílem bylo vytvořit bakalářský studijní program zdravotnického managementu.Nový program byl vzápětí mezinárodně akreditován organizací AUPHA a do praxe postupně „vypustil“ první dva ročníky absolventů-bakalářů ve specializaci management zdravotnických služeb.

Po přechodu Fakulty managementu od Jihočeské university do svazku Vysoké školy ekonomické v roce 1998 podstoupil studijní program zásadní změny. Původně sedmi semestrální bakalářské studium bylo úspěšně reakreditováno do podoby nejprve vedlejší specializace a později i specializace (pro tzv. navazující magistry) hlavního studijního oboru FM.

Od roku 2004 až do současnosti tak „management zdravotnických služeb“ představuje jednu ze 4 možných studijních specializací magisterského navazujícího studia v systému ECTS (European Credit Transfer System). S ohledem na aktuální zájem studentů je specializace každoročně otevřena v denní i kombinované formě pro zhruba desítku zájemců.

Vlastní činnost Institutu se pak odehrává v několika základních rovinách:

  1. V rovině výuky je nejbližším cílem internacionalizace studijního programu zdravotního managementu tak, aby byl plně kompatibilní s programy Evropské unie a bylo jej možno vyučovat anglicky i pro zahraniční studenty.

  2. V rovině vědecko-výzkumné byla úspěšně realizována celá řada i mezinárodních projektů . Výsledky pak byly publikovány jak v českých odborných, tak i v zahraničních časopisech. Mimochodem Institut je výzkumně zaměřen především na problematiku corporate governance ve zdravotnických zařízeních, kvalitu zdravotnických (sociálních) služeb a na hodnocení zdravotnických procesů (health technology assessment) s využitím metod nákladových strukturálních, procesních a finančních analýz a dále také na možnosti aplikace simulačních postupů/simulátorů v manažerském rozhodování.

  3. V rovině komerční pak Institut organizuje odborné přednášky/kurzy managementu zdravotnictví, ať již ve spolupráci s odbornými partnery nebo samostatně na objednávku zákazníka.