Termíny

-

-

-

Více... »

HledatInstitut managementu zdravotnických služeb Fakulty managementu zajišťuje v současné době výuku v bakalářském i magisterském navazujícím studiu, a to přímo v kursech přímo souvisejících s oblastí managementu zdravotnictví (výuka ve specializaci se přitom skládá ze tří základních povinných a dvou volitelných modulů). Zároveň se jeho zaměstnanci podílí na výuce garantované Katedrou managementu.

Celý text »

kontakt | všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: 384 417 200

Nástěnka Institutu..

Dny otevřených dveří na Fakultě managementu 1. 2. 2017 a 18. 3. 2017. Zájemci o studium specializace „management zdravotnických služeb“ prosím kontaktujte dr. Lešetického (Tel. 384 417 289) nebo prostřednictvím emailu leseticky@fm.vse.cz..

 

Termín pro odevzdání diplomové práce v elektronické i svázané podobě: pátek 29. 4. 2016 čtvrtek 30. 6. 2016..

 

Děkan Fakulty managementu VŠE v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborný asistent pro obor management zdravotnických služeb..

 

Termíny státnic z vedlejší specializace a obhajob DP jsou pro LS 2015/2016 vypsány na: 7.6. 2016 | 14.6. 2016 | 16.6. 2016. Případné dotazy směřujte na Ing. Musila..

 

Prezentace specializace management zdravotnických služeb studentům prezenční i kombinované formy..

 

Cena rektorky VŠE: 1. místo za prestižní publikaci v roce 2015, článek Corporate governance in Czech hospitals after the transformation ..