Imatrikulace nově přijatých studentů

22.9.2017 09:30

Slavnostní uvedení studentů nově přijatých na akademickou půdu Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty managementu proběhne v pátek 21. září 2018 v 10:00 v aule Fakulty managementu (místnost č. 132).

Aby byl průběh imatrikulací plynulý, proběhne před samotnou imatrikulací ještě zkouška, během níž vám všem vysvětlíme její přesný průběh. Zkouška začíná v 9:00 hodin a bude se konat přímo v aule (místnost č. 132).

Imatrikulace je určena pro studenty nově přijaté do bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě studia. Studenti nově přijatí do kombinované formy studia (bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu) se slavnostní imatrikulace neúčastní a imatrikulační slib stvrdí svým podpisem během prvního soustředění studentů kombinované formy studia v pátek 5. října 2018 v době od 13:00 do 17:00 hodin na studijním oddělení v kanceláři č. 336.

Imatrikulace se rovněž neúčastní studenti navazujícího magisterského studijního programu prezenční formy studia, kteří ukončili bakalářské studium na Fakultě managementu v letním semestru akademického roku 2017/2018 (tedy ti, kteří dokončili letos svá bakalářská studia a rovnou se zapsali do navazujícího studijního programu).

Jelikož se jedná o slavnostní akci, předpokládáme, že všichni její účastníci budou mít společenský oděv. Účast rodinných příslušníků je vítaná.