Harmonogram registrací předmětů pro zimní semestr 2018/19

Začátek Konec
Registrace 8. srpna 2018 08:00 28.srpna 2018 23:59
Zápis – 1. kolo 4. září 2018 6. září 2018 23:59
Zápis – 2. kolo 8. září 2018 11. září 2018 23:59
Zápis – 3. kolo 13. září 2018 15. září 2018 23:59
Změny v zápisech 17. září 2018 21. září 2018 23:59

Zahájení jednotlivých kol zápisů (1. – 3. kolo a změny v zápisech) se liší podle typu studia a semestru studia. Přesný čas získáte v InSISu (Portál studenta – Reg./Zápisy) vždy před spuštěním konkrétního kola.

Studentů nově zapsaných do 1. semestru studia se registrace netýká. Rozvrh jim bude přidělen.