Termíny

-

-

-

Více... »

hledatDistribuční seznamy

Pokud budete chtít oslovit svým emailem konkrétní skupinu osob na Fakultě managementu, můžete k tomu využít konkrétní distribuční seznam. Váš e-mail bude přeposlán všem osobám, které jsou v daném seznamu umístěny.

E-mail Popis distribuční seznam
fm1-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů 1. ročníku presenčního studia FM VŠE
fm2-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů 2. ročníku presenčního studia FM VŠE
fm3-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů 3. ročníku presenčního studia FM VŠE
fm4-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů 4. ročníku presenčního studia FM VŠE
fm5-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů 5. ročníku presenčního studia FM VŠE
fm13-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů bak. studijního programu prez. studia překračujících běžnou délku studia
fm15-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů mag. studijního programu prez. studia překračujících běžnou délku studia
fmd1-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů 1. ročníku kombinovaného studia FM VŠE
fmd2-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů 2. ročníku kombinovaného studia FM VŠE
fmd3-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů 3. ročníku kombinovaného studia FM VŠE
fmd4-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů 4. ročníku kombinovaného studia FM VŠE
fmd5-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů 5. ročníku kombinovaného studia FM VŠE
fmd13-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů bak. studijního programu komb. formy překračujících běžnou délku studia
fmd15-l@fm.vse.cz Distribuční seznam studentů mag. studijního programu komb. formy překračujících běžnou délku studia
ucitel@fm.vse.cz Distribuční seznam pedagogických pracovníků FM VŠE
pracovnik@fm.vse.cz Distribuční seznam všech pracovníků (THP i pedagogů) FM VŠE
senat-l@fm.vse.cz Distribuční seznam Akademickeho senatu FM VSE J. Hradec
student@fm.vse.cz Distribuční seznam všech studentů FM VŠE
studentPS@fm.vse.cz Distribuční seznam všech studentů presenčního studia FM VŠE
studentKS@fm.vse.cz Distribuční seznam všech studentů kombinovaného studia FM VŠE
studentDS@fm.vse.cz Distribuční seznam všech studentů doktorského studia FM VŠE