Termíny

-

-

-

Více... »

hledatSystém šatních skříněk

Zhruba od března 2010 je v provozu nová samoobslužná šatna umístěná v prostorách šatny původní (ve foyeur před aulou a kinosálem). Systém ovládající šatní skříňky je napojen na databázi multifunkčních čipových karet VŠE a tak všichni studenti a zaměstnanci Fakulty managementu, kteří mají čipovou kartu, mohou služeb šatny plně využívat.

Před používáním šatny se prosím seznamte s pravidly pro její používání. Ta naleznete na adrese http://insis.vse.cz/dok_server/slozka.pl?id=43950;download=31593.

Systém šatních skříněk (tedy přidělování a otevírání) probíhá pomocí dvou terminálů umístěných u vchodu do šatny. Jejich použití je sice triviální, přesto však nebude na škodu si ukázat, jak se s nimi pracuje.

Úvodní obrazovka

Na úvodní obrazovce vidíte všechny základní ovládací prvky. Pro přidělení skříňky slouží modrá tlačítka (Malá / Velká), pro otevření slouží tlačítka zelená (Otevřít skříňku / Dočasně otevřít). Identifikace probíhá vždy přiložením vaší multifunkční čipové identifikační karty na snímač pod obrazovkou terminálu.

IMG_3788

Přidělení skříňky

Před samotným přidělením skříňky si nejprve rozmyslete, zda budete chtít skříňku malou nebo velkou. Pokud chcete, aby vám byla přidělena skříňka malá, zmáčkněte na terminálu tlačítko Malá. Pokud budete chtít skříňku velkou, zmáčkněte pochopitelně tlačítko Velká. Poté přiložte ke snímači vaši identifikační kartu (snímač se nachází pod obrazovkou, je označen textem Zde přiložte kartu).

IMG_3785

Systém vám přidělí náhodně vybranou skříňku požadované velikosti a na displeji zobrazí její číslo. V záhlaví na terminálu navíc zobrazí vaše jméno, resp. jméno držitele karty, pomocí níž bylo právě o přidělení skříňky požádáno.

IMG_3789

Běžte k přidělené skříňce, uložte si do ní věci a poté ji uzavřete. Přesvědčete se, že je skříňka dobře uzavřena.

POZOR, před uzamčením skříňky se ujistěte, že jste vevnitř nenechali identifikační kartu!!! Možná si myslíte, že je to hloupý vtip, ale už se tu pár takových našlo.

Ihned po přidělení se skříňka dostává do tzv. režimu rezervace, který zaručuje, že skříňka je pro vás po dobu pěti minut rezervována a během této doby ji systém nepřidělí nikomu jinému. Jakmile skříňku uzavřete, dostává se do režimu používaná. Pokud byste skříňku nepoužili, nebo ji špatně uzavřeli, bude po uplynutí rezervační lhůty vrácena zpět do systému a ten ji bude moci přidělit někomu jinému. Proto si dejte dobrý pozor při zavírání skříňky a raději se opravdu přesvědčete, že je dobře uzavřená (lehkým zalomcováním dvířky).

Dočasné otevření vs. otevření

Pro otevření skříňky můžete využít dvou režimů. První z nich, tzv. dočasné otevření, umožňuje skříňku otevřít, vyndat si z ní papuče nebo učebnici svahilštiny a poté ji zase uzavřít. V systému bude tato skříňka stále přidělena vám a vy si ji pomocí této funkce na chvíli otevřete, obohatíte či ochudíte její obsah a poté ji zase zavřete. Funkce otevření má za následek, jak už její název napovídá, trvalé otevření skříňky. Systém skříňku opět vrátí do seznamu skříněk volných. Tuto volbu samozřejmě použijete v okamžiku, kdy chcete trvale ukončit užívání skříňky.

Jak na to? Na úvodní obrazovce terminálu si vyberete, zda chcete skříňku otevřít trvale (zelené tlačítko Otevřít skříňku) nebo zda chcete skříňku otevřít pouze dočasně (zelené tlačítko Dočasně otevřít). Poté budete vyzváni, abyste ke čtecímu snímači přiložili kartu.

IMG_3790

Po přiložení se vám na displeji terminálu opět zobrazí číslo skříňky a vy k ní můžete vyrazit. Zámky skříněk mají nastavenu různou časovou prodlevu pro otevření. Nelekejte se, je to proto, abyste měli dost času přijít ke své skříňce. Systém otevře skříňku, vy uslyšíte bzučení elektronického zámku a dvířka se otevřou. Pokud by se dvířka sama neotevřela a zámek stále bzučel, pokuste se jemně dvířka „domáčknout“. Tím pomůžete zámku k jeho otevření.

Zámek bzučí, dvířka mlčí?

Pokud se systému nedaří zámek otevřít, po 20 sekundách se o to přestane pokoušet a skříňka se přepne do režimu porucha. Nezoufejte, jedná se o pouhou mechanickou nedostatečnost skříněk a řešení můžete vyjít sami vstříc. Na terminálu zvolte opět Otevřít skříňku (či Dočasně otevřít, záleží na vaší volbě) a běžte ke skříňce. Jakmile začne zámek bzučet, pokuste se stejně jako v předchozím bodě dvířka jemně dovřít a poté otevřít. V drtivé většině případů tato akce pomůže a skříňka se otevře. O toto otevření se můžete pokoušet vícekrát. Pokud by se vám to však nedařilo, raději kontaktujte CVT nebo Technickoprovozní oddělení (v době mezi 7:30 a 15:30), popřípadě ostrahu na vrátnici (po 15:30). Bude vám poskytnuta rychlá asistence.

Jsem ostuda, karta leží zabouchnutá ve skříňce!

Pokud budete myslet na makroekonomické ukazatele či se trápit vidličkovou superkritickou bifurkací a díky roztržitosti si ve skříňce zabouchnete omylem identifikační kartu, nezoufejte. Obraťte se na ostrahu vrátnice, která vám pomůže skříňku otevřít. Bude k tomu zapotřebí vaše identifikace, proto s vámi ostraha vrátnice půjde ke skříňce, kde zkontroluje (podle uvnitř zapomenuté karty či jiného dokladu), že je skříňka přidělena vám a ne někomu jinému.

Jiný problém?

V případě jiných problémů neváhejte vždy kontaktovat CVT.