Termíny

-

-

-

Více... »

hledatLicenční program Microsoft Imagine

Katedře exaktních metod naší fakulty za vydatné pomoci sponzorského daru firmy PCS spol. s r.o podařilo zapojit se do programu Microsoft Imagine (dříve DreamSpark, dříve MSDN AA). Program Imagine je mimo jiné navržen pro katedry vysokých škol vyučující odbornou práci na počítači, akademické laboratoře a studenty některých vybraných oborů. V rámci programu získá způsobilá škola nejnovější verze software společnosti Microsoft a její studenti účastnící se kurzů si mohou bezplatně stáhnout software do svých počítačů a používat jej k práci týkající se kurzů, ale i osobních projektů mimo školu.

Výhody programu pro studenty Fakulty managementu VŠE

Program Imagine je mimo jiné navržen pro katedry vysokých škol vyučující odbornou práci na počítači, akademické laboratoře a studenty některých vybraných oborů. V rámci programu získá způsobilá škola nejnovější verze software společnosti Microsoft a její studenti účastnící se kurzů si mohou bezplatně stáhnout software do svých počítačů a používat jej k práci týkající se kurzů, ale i osobních projektů mimo školu.

V případě naší fakulty tak jde o kurzy vyučované Katedrou exaktních metod – které navštěvují v průběhu svého studia všichni naši studenti a kteří tak mohou výhod programu Imagine plně využívat. U některých nástrojů (například vývojářských) se dá očekávat jejich využití zejména studenty specializace Management informací, další software (Windows, Visio) ale jistě přivítají i studenti, kteří s počítači své studium sice nemíní svázat až tak úzce, ale chtějí pracovat s nejnovějšími technologiemi – nikoho přitom rozhodně nebudeme v přístupu k libovolné (v programu Imagine dostupné) aplikaci omezovat.
Pro vás jako studenty z toho vyplývá hned několik příjemných okolností:
• po dobu studia máte k dispozici stále aktuální verze vybraného software firmy Microsoft,
• software získaný v rámci Imagine lze užívat k nekomerčním účelům i po ukončení školní docházky,
• proces stahování software a jeho aktivace nevyžaduje žádné „papírování“ a je spravován fakultou/katedrou.
Pokud by vás zajímalo, které konkrétní aplikace jsou v rámci programu Microsoft Imagine dostupné, v zásadě lze říci, že jsou to veškeré operační systémy (včetně aktuálně vydávaných Windows 8 či serverového Exchange Server 2013), vývojářské nástroje (Visual Studio 2012), nástroje pro design a tvorbu webového obsahu (Expression 4, Visio 2013), aplikace pro řízení projektů (Project 2013), ale také některé aplikace, které jsou jinak obsaženy v balíku Microsoft Office (konkrétně jde o Access a OneNote, oboje zatím ve verzi 2010). V seznamu dostupných aplikací ale naleznete i poměrně „raritní“ kousky, jako je například AutoRoute 2013 či MapPoint 2013. Software, u kterého to má smysl (Windows, Access, Visio, …), je samozřejmě dostupný Program Imagine je mimo jiné navržen pro katedry vysokých škol vyučující odbornou práci na počítači, akademické laboratoře a studenty některých vybraných oborů. V rámci programu získá způsobilá škola nejnovější verze software společnosti Microsoft a její studenti účastnící se kurzů si mohou bezplatně stáhnout software do svých počítačů a používat jej k práci týkající se kurzů, ale i osobních projektů mimo školu.
v češtině.

V případě naší fakulty tak jde o kurzy vyučované Katedrou exaktních metod – které navštěvují v průběhu svého studia všichni naši studenti a kteří tak mohou výhod programu Imagine plně využívat. U některých nástrojů (například vývojářských) se dá očekávat jejich využití zejména studenty specializace Management informací, další software (Windows, Visio) ale jistě přivítají i studenti, kteří s počítači své studium sice nemíní svázat až tak úzce, ale chtějí pracovat s nejnovějšími technologiemi – nikoho přitom rozhodně nebudeme v přístupu k libovolné (v programu Imagine dostupné) aplikaci omezovat.

Pro vás jako studenty z toho vyplývá hned několik příjemných okolností:

  • po dobu studia máte k dispozici stále aktuální verze vybraného software firmy Microsoft,
  • software získaný v rámci Imagine lze užívat k nekomerčním účelům i po ukončení školní docházky,
  • proces stahování software a jeho aktivace nevyžaduje žádné „papírování“ a je spravován fakultou/katedrou.

Pokud by vás zajímalo, které konkrétní aplikace jsou v rámci programu Microsoft Imagine dostupné, v zásadě lze říci, že jsou to veškeré operační systémy (včetně aktuálně vydávaných Windows 8 či serverového Exchange Server 2013), vývojářské nástroje (Visual Studio 2012), nástroje pro design a tvorbu webového obsahu (Expression 4, Visio 2013), aplikace pro řízení projektů (Project 2013), ale také některé aplikace, které jsou jinak obsaženy v balíku Microsoft Office (konkrétně jde o Access a OneNote, oboje zatím ve verzi 2010). V seznamu dostupných aplikací ale naleznete i poměrně „raritní“ kousky, jako je například AutoRoute 2013 či MapPoint 2013. Software, u kterého to má smysl (Windows, Access, Visio, …), je samozřejmě dostupný v češtině.

Přihlášení

Distribuce softwaru probíhá zcela automaticky na stránkách správce licencí. Tato stránka je tedy pouze v angličtině, nicméně orientace by měla být velmi jednoduchá a v brzké době připravíme ve spolupráci s Centrem výpočetní techniky podrobný návod.

Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do InSISu - automaticky budete přesměrováni na licenční portál, kde si budete moci vybrat libovolný dostupný software. Po dokončení objednávky se z tohoto portálu odhlaste, pro jistotu pak ale také zavřete všechna okna prohlížeče; mohlo by se stát, že si na Váš účet někdo vygeneruje a použije licenční klíč a vyčerpá počet licencí, které můžete pro každý program získat (v zásadě je vždy jen jedna).

Nově! Podrobný návod pro práci s projektem Imagine

Podrobný návod pro práci s programem Imagine ke stažení fmvse_imagine-navod

Nezapomeňte také na podmínky programu Imagine – software můžete nainstalovat na libovolný svůj počítač a nesmí být používán pro komerční účely – před každou objednávkou se Vám zobrazí EULA (End User License Agreement, jednoduše řečeno licenční podmínky pro ten který software), kterou musíte odsouhlasit a ve které jsou konkrétní podmínky Vaší licence specifikovány – Fakulta managementu VŠE nijak neručí za případné porušení EULA ze strany jejích studentů!

A nyní již odkaz pro přihlášení na licenční server programu Imagine na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické!