Termíny

-

-

-

Více... »

hledatDistribuce a instalace programu SAS

Studenti statistiky na Fakultě managementu mají možnost si stáhnout a nainstalovat na svůj osobní počítač software SAS, v němž je statistika na FM vyučována. Distribuce je prováděna přes www rozhraní. Student, který si bude chtít software stáhnout a nainstalovat se musí nejprve přihlásit, odsouhlasit znění smlouvy pro použití SAS a teprvé poté mu budou soubory nabídnuty ke stažení.

Kvůli programovým omezením je bohužel možno SAS instalovat pouze na následujících systémech*:

 • Microsoft Windows XP (pouze verze Professional)
 • Microsoft Windows Vista (verze Business a vyšší)
 • Microsoft Windows 7 (verze Professional a vyšší)

* Verzi systému zjistíte tak, že v menu Start či na ploše kliknete pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a zvolíte Vlastnosti.

Instalace Java

Pro běh SASu je potřeba mít na počítači nainstalován Java Runtime Environment. Java je ke stažení na adrese www.java.com. Na úvodní stránce klikněte na velké tlačítko Free Java Download a na další stránce na tlačítko Agree and Start Free Download. Poté se stáhne a spustí jednoduchá instalace.

Stažení instalace SAS 9.3

V prohlížeči otevřete stránku https://sas.fm.vse.cz. Budete vyzváni, abyste zadali uživatelské jméno a heslo k InSISu. Po prvním přihlášení se vám zobrazí smlouva a vy budete vyzváni, abyste vyplněním zaškrtávacího pole a kliknutím na tlačítko Odeslat souhlas vyjádřili svůj souhlas s jejím zněním. Teprve po odsouhlasení smlouvy vám budou zobrazeny soubory ke stažení.

Souhlas se smlouvou

K tomu, abyste byli schopni program SAS nainstalovat, bude zapotřebí přibližně 42 GB prostoru na pevném disku. Nemusíte se bát, samotná instalace zabere jen 6 GB prostoru, všechny stažené a dočasné soubory budete moci smazat a tak vám nebudou zbytečně zabírat na disku prostor.

Archivy jsou distribuovány jako samorozbalovací. Po stažení proto stačí jen spustit první soubor (SAS9.3.part01.exe). Budete vyzváni, abyste určili cílovou složku pro dekomprimaci. Výchozí složka je nastavena do adresáře s dočasnými soubory na disku C a pokud je to jen trochu možné (tedy pokud máte na disku C dostatek volného místa), tuto cestu neměňte. Klikněte na tlačítko instalovat a vyčkejte, až budou rozbaleny všechny soubory uvnitř archivu.

Dekomprimace stažených souborů instalace

Instalace SAS

Pokud jste neměnili cestu, kam mají být instalační soubory rozbaleny, bude po jejich rozbalení automaticky spuštěna instalace. Pokud jste cestu měnili, musíte se přepnout do umístění s instalací a spustit program setup.exe.

Prvním krokem v instalaci je výběr jazyka, který vás instalací provede. Zvolte English a klikněte na OK.

Volba jazyka

Na následující obrazovce zvolte Install SAS software a klikněte na Next.

Typ instalace

Nyní budete dotázáni na cestu, kam se má SAS nainstalovat. Je doporučeno, abyste původní cestu (tedy C:\Program Files\SASHome) ponechali.

Cesta instalace

V dalším kroku zvolte Install SAS Foundation and Related Software.

Výběr typu instalace

Nyní budete volit programové součásti, které se mají nainstalovat. Nejprve klikněte na na tlačítko Clear all, kterým zrušíte výchozí výběr. Zaškrtnutím vyberte následující položky:

 • Report Fonts for Clients
 • SAS Drivers for ODBC
 • SAS Enterprise Guide
 • SAS Foundation
 • SAS Locale Setup Manager
 • SAS ODS Graphic Editor
 • SAS OnlineDoc for Windows
 • SAS Power and Sample Size
 • SAS Universal Viewer
 • SAS/ETS Model Editor
 • SAS/GRAPH ActiveX Control
 • SAS/IML Studio
Report Fonts for Clients
SAS Enterprise Guide
SAS Foundation
SAS Locale Setup Manager
SAS OnlineDoc for Windows
SAS Universal Viewer
SAS/GRAPH ActiveX Control

Výběr komponent

Po zvolení všech aplikací klikněte na Next. V následujícím dvou krocích budete vyzváni, abyste zvolili režim, v jakém vám SAS poběží. Režim byste měli volit v závislosti na typu vašeho operačního systému. Pokud máte 32bitový operační systém, zvolíte v obou případech 32bitový režim, pokud máte 64bitový systém, zvolíte režim 64bitový (pokud si nejste jisti verzí vašeho operačního systému, můžete si ji ověřit tak, že v nabídce Start kliknete pravým tlačítkem na Počítač a vyberete volbu Vlastnosti. Zde v sekci Systém, pod položkou Typ systému uvidíte, jakou verzi systému máte nainstalovánu).

SAS Foundation 32 64

Enterprise Guide 32 64

V dalším kroku instalace je potřeba vybrat datové konektory a ostatní přidružené produkty. Nechte zaškrtnuté vše od modulu SAS/AF až po modul SAS/Secure SSL (viz následující obrázek).

Datové konektory

Nyní po vás instalátor bude chtít licenční klíč. V instalačním balíčku je uložen starší klíč, proto je potřeba, abyste si stáhli klíč nový.

SID soubory

Nyní se instalační  program zeptá, jaké jazykové prostředí chcete nainstalovat. Klikněte na tlačítko Clear all, kterým zrušíte zaškrtnutí všech jazyků s výjimkou základu, kterým je angličtina. Klikněte na Next. V dalším kroku ještě potvrdíte jazykové prostředí a kódování, které si instalátor automaticky detekuje.

Výběr jazyků

Kódování

Další krok nastavuje Java prostředí. Jelikož jste Javu instalovali ještě před začátkem instalace SASu, nechte zvoleno Use the recommended Java Runtime Environment a klikněte opět na Next.

Java

Nyní dojde k předinstalační kontrole. Instalátor zkontroluje, zda má k dispozici dostatek místa na disku.

Předinstalační kontrola

Instalace se dostala do bodu, ve kterém už jen zobrazí seznam aplikací, které se budou instalovat. Po zmáčknutí tlačítka Start začne samotná instalace.

Start instalace

První čtyři kroky nainstalují podpůrné systémy, které SAS ke svému běhu vyžaduje. Je možné, že po instalaci každého z nich budete vyzváni k tomu, abyste restartovali váš počítač s tím, že po restartu bude instalace dále pokračovat. K tomu vám instalátor zobrazí speciální dialogové okno, do kterého můžete vyplnit vaše přihlašovací údaje. Tento krok však nemusíte přeskočit tak, že u dialogového okna se zadáváním přihlašovacích údajů kliknete na tlačítko Cancel.

Instalace trvá relativně dlouho. Pokud dojde v průběhu instalace k chybám, instalátor vám o tom dá informaci pomocí červené ikony s křížkem. Po dokončení instalace všech komponent klikněte opět na tlačítko Next.

Úspěšná instalace

Nyní už po vás bude instalátor už jen chtít, zda může poslat informace o této instalaci do centrály SAS. Zvolte Do Not Send a klikněte na tlačítko Next. Tím je instalace u konce. Kdybyste zaznamenali v jejím průběhu nějaké potíže, kontaktujte CVT na adrese cvt@fm.vse.cz.