Termíny

-

-

-

Více... »

hledatWindows 8.1

Spuštění služby Automatická konfigurace pevné sítě

Na klávesnici stiskněte kombinaci kláves Windows+R (Windows je to zvláštní tlačítko mezi klávesami CTRL a ALT), do příkazové řádky napište services.msc a klikněte na OK).

Spuštění konzole služeb počítače

Spustí se správce všech systémových služeb. V seznamu služeb klikněte pravým tlačítkem na službu Wired autoconfig service a vyberte Vlastnosti.

02

V Typu spouštění této služby zvolte Automaticky. Klikněte na Použít a poté na OK. Poté klikněte na tlačítko Spustit.

Typ spuštění služby

Nastavení 802.1x autentifikace

Přepněte do vlastností síťových připojení. Klikněte na tlačítko Start, poté na Ovládací panely, poté na Síť a internet, pak na Centrum síťových připojení a sdílení a nakonec zvolte v menu vlevo Změnit nastavení adaptéru. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení k místní síti a vyberte Vlastnosti. Dostanete se do vlastností Vašeho síťového adaptéru. Přepněte se na kartu Ověřování.

Vlastnosti síťové karty

Zaškrtněte volbu Povolit ověřování podle standardu IEEE 802.1x a ze seznamu vyberte Protokol PEAP (Protected EAP). Klikněte na tlačítko Nastavení.

Certifikát a metoda ověřování

Zrušte zaškrtnutí položky Ověřit certifikát serveru a u metody ověřování vyberte Zabezpečené heslo (EAP-MSCHAP v2) a klikněte na tlačítko Konfigurovat, zde zrušte zaškrtnutí Automaticky použít mé uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k Windows.

Mschapv2

Odsouhlaste volby kliknutím dvakrát na OK.

Ve vlastnostech Vašeho síťového adaptéru (Připojení k místní síti - Vlastnosti) na kartě Ověřování nyní ještě klikněte na tlačítko Další nastavení. Zde zaškrtněte volbu Zadat režim ověřování, vyberte položku Ověření uživatele a klikněte na Uložit pověření. Zobrazí se dialogové okno, které bude požadovat ověření, proto zadejte svou fakultní emailovou adresu (v plném tvaru, např. xvalk23@fm.vse.cz) a heslo k původnímu fakultnímu e-mailovému systému.

Uložit uživatele

Připojení počítače

Připojte svůj počítač pomocí nekříženého UTP kabelu do počítačové zásuvky. Bude vám automaticky přidělena dynamická IP adresa. Z této adresy se dostanete POUZE A JEN na fakultní stránky, Webmail a aplikaci PostfixAdmin.

Zadání MAC adresy síťového adaptéru do systému PostfixAdmin

Stiskněte opět kombinaci kláves Windows + R, napište cmd a klikněte na OK. Spustí se DOSovské okno, ve kterém napište getmac -v. Zobrazí se Vám podrobnosti o všech síťových adaptérech ve Vašem počítači. U adaptéru, který hledáme, bude ve sloupci Název připojení uvedeno pravděpodobně Připojení k místní síti. Pro nastavení přístupu ke kolejní síti budete potřebovat Fyzickou adresu adaptéru, tu si poznamenejte.

Zjištění fyzické adresy adaptéru

Přihlašte se do aplikace PostFixAdmin. Pro přihlášení použijte celou vaši fakultní e-mailovou adresu (např. xvalk23@fm.vse.cz). Nově přijatí studenti, kteří se ještě do aplikace nikdy nepřihlašovali (či studenti, kteří si heslo nepamatují), si musí nejprve nastavit heslo. V menu by se vám měl ukázat odkaz Internet na kolejích, klikněte na něj. Pokud tento odkaz nevidíte, kontaktujte CVT.

MAC adresu, kterou jste si poznamenali v předchozím kroku, vložte do formulářového okna.

Vložení MAC adresy do postfix admina

Jakmile provedete tento krok, bude Vám během zhruba deseti minut (tato doba se může měnit) přidělena trvalá IP adresa. Pokud vám adresa přidělena nebude, bude problém buďto ve špatné konfiguraci počítače, ve špatně zaregistrované MAC adrese vašeho síťového adaptéru nebo ve špatně zadané kombinaci uživatelského jména a hesla. Zkuste pozorně projít celým návodem znovu a pokud se vám to ani poté nepodaří, kontaktujte CVT buďto na emailové adrese cvt@fm.vse.cz nebo osobně v kanceláři č. 306.