Jaké heslo pro jaký systém?

K tomu, abyste mohli využívat služeb fakultní sítě a některých www aplikací je samozřejmě nutné se přihlásit. Každému uživateli počítačové sítě Fakulty managementu jsou vyrobena tři konta: pro InSIS, pro síť Microsoft Active Directory a pro původní fakultní e-mailový systém. Je nutné si uvědomit, že tyto systémy jsou na sobě nezávislé a pokus si změníte heslo v InSISu, původního fakultního e-mailového účtu se to nedotkne.

Nejdůležitějším je uživatelské jméno heslo pro systém InSIS. S jeho pomocí si můžete nastavit hesla pro ostatní systémy. Heslo do systému InSIS je právě to heslo, které jste získali při Vašem zápisu do studia. Pokud jste je ztratili, zapomněli, maminka si na jeho druhou stranu napsala recept na třenou bábovku, musíte osobně navštívit CVT.

Návod pro nastavení hesla do původního fakultního e-mailového systému na základě znalosti hesla pro InSIS naleznete zde. Původní e-mailový systém je dnes používán víceméně již jen pro účely ověřování bezdrátové sítě eduroam a sítě na Švecově koleji, veškerou poštovní agendu můžete vyřizovat už prostřednictvím systému Office365.

Uživatelské jméno se skládá z prvních tří znaků z příjmení, prvního znaku z křestního jména a dvou- až třímístné číslovky určující pořadí. Studenti přijatí před akademickým rokem 2014-2015 mají na začátku ještě písmeno x či q, výchozí heslo je náhodně generováno systémem. Uživatelské jméno i heslo každý uživatel získá v tištěné podobě při začátku studia.

Heslo pro InSIS (potažmo pro síť Microsoft Active Directory) vyžadují:

Heslo pro původní fakultní e-mail vyžadují:


Copyright (C) 2000 - 2018 Vysoká škola ekonomická