Schedule

-

-

-

More... »

searchWelcome to the frequently asked questions about faculty’s computer network and related services. This manual is intended to help you solve some basic problems that most of our students and staff are facing.
If you have another topic in mind that more users could be dealing with, please contact us and we will analyze the topic and prepare a step-by-step manual.

More... »

contact | all contacts

Address: VŠE v Praze
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec
Phone: 384 417 201

Important

Information for new students

Všem nově přijatým studentům na fakultu managementu důrazně doporučujeme přečíst si úvodní informace a první kroky, které musíte podniknout před tím, než se začnete hlásit do fakultních informačních systémů a aplikací. Tyto informace nepodceňujte a přečtěte si je pozorně až do konce!


Nevíte si rady?

Pokud jste pečlivě prostudovali obsah celé nápovědy na tomto webu a nenašli jste odpověď na váš problém, kontaktujte CVT.