Termíny

-

-

-

Více... »

hledatAndroid

Tento návod popisuje postup pro android 6.0.1 Marshmallow (postup je však totožný i s verzemi 4.x a 5.x) a to v čisté verzi bez nádstaveb výrobců telefonů (jako například Samsung, HTC či Sony).

Zjištění MAC adresy

Přepněte se do nastavení telefonu. Můžete tak učinit kliknutím na Nastavení v seznamu programů či stažením stavové lišty a kliknutím na ikonu ozubeného kola.

Nastavení

V možnostech nastavení sjeďte dolů až na volbu Informace o telefonu a poté na volbu Stav.

Informace o telefonu
Stav

Poznamenejte si Adresu MAC sítě Wi-Fi.
MAC adresa

Registrace zařízení v aplikaci PostFixAdmin

Připojte se k bezdrátové síti konfigurace_site. Tato síť je bez hesla a máte z ní po připojení přístup pouze k vybraným fakultním zdrojům. Přihlašte se do aplikace PostFixAdmin. Pro přihlášení do aplikace použijte Vaši celou fakultní e-mailovou adresu (např. xvalk32@fm.vse.cz) a heslo pro přístup do původního fakultního e-mailu. Nově přijatí studenti, kteří se ještě do aplikace nikdy nepřihlašovali (či studenti, kteří si heslo nepamatují), si musí nejprve nastavit heslo.Po přihlášení klikněte na odkaz Wi-Fi. Zobrazí se Vám okno s formulářem pro vložení MAC adresy Vašeho bezdrátového adaptéru. Do polí v příslušném řádku (viz. předchozí odstavec) vložte jednotlivé části MAC adresy bezdrátového zařízení a klikněte na Upravit. Tím je adresa zařízení uložena.
postfixadmin-wifi_edit

Nastavení zařízení pro připojení k síti eduroam

V nastavení klikněte na Wi-Fi.

Wi-Fi

V seznamu dostupných bezdrátových sítí byste měli vidět i síť eduroam. Klikněte na ni.

Seznam sítí

Nyní je potřeba už jen nakonfigurovat připojení k síti eduroam. V Ověření Phase 2 zvolte MSCHAPV2, do pole Identita vložte celou vaši fakultní e-mailovou adresu. Pole anonymní identita ponechte prázdné a do pole Heslo vložte heslo pro přístup k původnímu fakultnímu e-mailovému systému (s tímto heslem jste se v průběhu tohoto návodu hlásili do systému PostFixAdmin). Ťapněte na PŘIPOJIT.

Přihlášení

Pokud jste postupovali správně, správně zaregistrovali MAC adresu a správně zadali uživatelské jméno a heslo, budete připojeni.

Připojeno

Ačkoliv je tímto připojení už u konce, doporučujeme důrazně všem uživatelům ještě následující krok, který zvýší zabezpečení připojení k síti (znemožní například snahy útočníků o získání vašeho hesla k síti).

Úprava (kontrola) zabezpečení existujícího připojení

V internetovém prohlížeči (na telefonu či tabletu, který připojujete k síti eduroam) si stáhněte kořenový certifikát certifikační autority DigiCert Assured ID Root CA (touto certifikační autoritou je schválen serverový certifikát sítě eduroam na Fakultě managementu VŠE). Po stažení se vám v dolní části obrazovky zobrazí informace o úspěšně staženém certifikátu. Zvolte možnost Otevřít.
Stažený certifikát

V některých případech se může stát, že vám systém rovnou oznámí, že soubor s certifikátem nemohl otevřít. V tomto případě běžte do nastavení telefonu a vyberte volbu Zabezpečení.
Zabezpečení

V nastavení zabezpečení sjeďte dolů a vyberte volbu Instalovat z úložiště (případně Instalovat z karty SD). Vyberte soubor s certifikátem.
Instalovat z úložiště

Při importu certifikátu kontroluje systém Android nastavení zámku obrazovky. Pokud nepoužíváte zámek obrazovky, budete si jej muset nastavit (zámkem obrazovky se rozumí nastavení číselného PINu či grafického gesta, kterým budete telefon vždy odemykat; tento krok je možná trochu nepříjemný, nicméně za zabezpečení připojení k síti a k vašim datům to stojí).

Po nastavení zámku obrazovky se již zobrazí průvodce importem certifikátu. Do pole Název certifikátu zadejte název, pod kterým se vám bude daný certifikát v systému zobrazovat (např. Digicert eduroam) a ve volbě Použití pověření vyberte možnost Wi-Fi.
Import certifikátu

Opět přejděte do nastavení Wi-Fi připojení. V seznamu sítí najděte síť eduroam. Dlouhým ťapnutím (dlouze podržet prst na displeji) se zobrazí možnosti pro danou síť. Zvolte možnost Upravit síť.
Upravit síť

Ve vlastnostech připojení k síti eduroam najeďte na možnost Certifikát CA a rozbalte ji. V seznamu zobrazí dříve naimportovaný certifikát (v našem případě s názvem Digicert eduroam).
Upravit síť
Upravit síť

Vše odsouhlaste kliknutím na OK. Odpojte se a opět připojte k síti. Nyní je vaše připojení k síti eduroam zabezpečeno.

Pokud se vám stále nedaří se připojit a nevíte si rady, kontaktujte CVT.