Termíny

-

-

-

Více... »

hledatWindows Phone

(tento návod popisuje postup připojení k bezdrátové síti eduroam pro operační systém Windows Phone verzi 7.8, postup by však měl být aplikovatelný i na jiné verze systému Windows Phone)

Zjištění MAC Adresy

V seznamu aplikací najeďte na Nastavení.

Nastavení

Zde naleznete položku o systému (bude pravděpodobně umístěna u konce seznamu). Klepněte na ni.

O systému

V seznamu informací o telefonu ještě klepněte na tlačítko další informace. Krom jiných podrobností se obrazí také Adresa MAC, tu si poznamenejte.

MAC adresa

Registrace zařízení v aplikaci PostFixAdmin

Připojte se k bezdrátové síti konfigurace_site. Tato síť je bez hesla a máte z ní po připojení přístup pouze k vybraným fakultním zdrojům. Přihlašte se do aplikace PostFixAdmin. Pro přihlášení do aplikace použijte Vaši celou fakultní e-mailovou adresu (např. xvalk32@fm.vse.cz) a heslo pro přístup do původního fakultního e-mailu. Nově přijatí studenti, kteří se ještě do aplikace nikdy nepřihlašovali (či studenti, kteří si heslo nepamatují), si musí nejprve nastavit heslo.Po přihlášení klikněte na odkaz Wi-Fi. Zobrazí se Vám okno s formulářem pro vložení MAC adresy Vašeho bezdrátového adaptéru. Do polí v příslušném řádku (viz. předchozí odstavec) vložte jednotlivé části MAC adresy bezdrátového zařízení a klikněte na Upravit. Tím je adresa zařízení uložena.
postfixadmin-wifi_edit

Nastavení zařízení pro připojení k síti eduroam

V seznamu aplikací se opět přepněte do Nastavení, zde vyhledejte položku WLAN. Klepněte na ni. Spustí se konfigurace připojení k bezdrátovým sítím. Ujistěte se, že máte adaptér bezdrátové sítě zapnut. Poté klepněte na síť eduroam.

WLAN

Budete vyzváni, abyste zadali uživatelské jméno a heslo pro přístup k síti. Do pole Uživatelské jméno napište celou Vaši fakultní e-mailovou adresu (např. xvalk23@fm.vse.cz) a do pole Heslo vložte heslo k Vaší e-mailové schránce. Klepněte na hotovo.

Přihlášení

Systém se vás nyní pokusí ověřit. Pokud jste správně zaregistrovali MAC adresu vašeho telefonu a zadali správně heslo k vaší e-mailové schránce, budete připojeni k síti. O tom budete informováni piktogramem bezdrátové sítě, který se zobrazí ve stavové liště a textem připojeno u sítě eduroam.

Připojeno k síti