Termíny

-

-

-

Více... »

hledatWindows 7

Zjištění MAC adresy

Nejprve se ujistěte, že je Váš bezdrátový adaptér připojen či zapnut (některé notebooky vyžadují zapnutí bezdrátového adaptéru pomocí speciálního tlačítka či přepínače na těle notebooku, některé spouštějí bezdrátový adaptér speciální funkční klávesou). Na klávesnici zmáčkněte kombinaci kláves Windows +R (Windows je ta zvláštní klávesa mezi Ctrl a Alt) a v dialogu Spustit, napište cmd a klikněte na OK. Spustí se DOSovské okno, ve kterém napište getmac /v. Zobrazí se Vám podrobnosti o všech síťových adaptérech ve Vašem počítači. U bezdrátového adaptéru bude ve sloupci Název připojení uvedeno buďto bezdrátové připojení nebo zkratka WiFi. Pro nastavení přístupu k bezdrátové síti budete potřebovat Fyzickou adresu adaptéru, tu si poznamenejte.

getmac

Registrace notebooku v aplikaci PostFixAdmin

Připojte se k bezdrátové síti konfigurace_site. Tato síť je bez hesla a máte z ní po připojení přístup pouze k vybraným fakultním zdrojům. Přihlašte se do aplikace PostFixAdmin. Pro přihlášení do aplikace použijte Vaši celou fakultní e-mailovou adresu (např. xvalk32@fm.vse.cz) a heslo pro přístup do původního fakultního e-mailu. Nově přijatí studenti, kteří se ještě do aplikace nikdy nepřihlašovali (či studenti, kteří si heslo nepamatují), si musí nejprve nastavit heslo.Po přihlášení klikněte na odkaz Wi-Fi. Zobrazí se Vám okno s formulářem pro vložení MAC adresy Vašeho bezdrátového adaptéru. Do polí v příslušném řádku (viz. předchozí odstavec) vložte jednotlivé části MAC adresy bezdrátového zařízení a klikněte na Upravit. Tím je adresa zařízení uložena.
postfixadmin-wifi_edit

Nastavení notebooku

Existují dva způsoby, jak na fakultě managementu nastavit připojení k síti eduroam ze systému Windows 7. První, jednodušší, funguje na většině počítačů.

Způsob č. 1

V oznamovací části Hlavního panelu (lišta, která se nachází na spodní části obrazovky) klikněte levým tlačítkem na ikonu Bezdrátového připojení Ikona. V seznamu uvidíte síť eduroam. Klikněte na ni a poté na tlačítko Připojit.

Eduroam

Budete vyzváni, abyste zadali uživatelské jméno a heslo. Coby uživatelské jméno pro přístup do bezdrátové sítě eduroam slouží vaše celá fakultní e-mailová adresa (tedy například xvalk23@fm.vse.cz) a jako heslo použijete heslo k původnímu fakultnímu e-mailovému systému.

Ověřování

Systém se s takto zadaným jménem a heslem pokusí připojit a automaticky vytvořit připojení k síti eduroam. Budete dotázáni, zda chcete schválit přijetí bezpečnostního certifikátu. Klikněte na tlačítko Připojit.

Schválení certifikátu

Tím je nastavení u konce a vy budete připojeni k síti eduroam. V některých případech se stává, že nebudete vyzváni k tomu, abyste zadali uživatelské jméno a heslo. Pro tyto případy je potřeba nastavit připojení ručně, viz následující návod.

Způsob č. 2

V oznamovací části Hlavního panelu (lišta, která se nachází na spodní části obrazovky) klikněte levým tlačítkem na ikonu Bezdrátového připojení Ikona, zde vyberte Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.

1-oznamovaci_oblast

V levém menu Centra síťových připojení vyberte volbu Spravovat bezdrátové sítě, kde klikněte na tlačítko Přidat.

3-pridat_sit

Otevře se průvodce vytvořením bezdrátového připojení k síti. V prvním kroku zvolte Ručně vytvořit síťový profil.

4-vytvorit_profil

Do pole Název sítě vložte eduroam, v Typu zabezpečení vyberte WPA2-podnikové, v Typu šifrování zvolte AES. Klikněte na tlačítko Další. Systém oznámí, že byla úspěšně přidána síť eduroam. Klikněte na tlačítko Změnit nastavení připojení. Zabezpečení WPA2 AES Změnit nastavení Ve vlastnostech bezdrátové sítě eduroam se přepněte na kartu Zabezpečení. U metody ověřování v síti klikněte na tlačítko Nastavení.

Zaškrtněte volbu Ověřit certifikát serveru a volbu Připojit k těmto serverům. Do následujícího pole vložte adresu serveru radius.fm.vse.cz. Dále v seznamu Důvěryhodných certifikačních autorit zaškrtněte DigiCert Assured ID Root CA. Poté klikněte na tlačítko Konfigurovat u metody ověřování. Zrušte zaškrtnutí volby Automaticky použít mé uživatelské jméno a heslo… Zabezpečení WPA2 AES

7-certifikat

8-mschap

Vše odsouhlaste kliknutím na tlačítko OK. Tím je vytvoření připojení u konce.

Připojení k síti

Opět klikněte levým tlačítkem na ikonu bezdrátové bezdrátového připojení na hlavním panelu. V seznamu bezdrátových sítí uvidíte síť eduroam. Klikněte na ni a poté na tlačítko Připojit.

9-pripojit

Budete vyzváni, abyste zadali uživatelské jméno a heslo. Do pole uživatelské jméno vložte vaši celou fakultní e-mailovou adresu (např. xvalk23@fm.vse.cz) a do pole heslo vložte heslo pro původní fakultní e-mailový systém. Jedná se o stejné heslo, které jste použili na začátku návodu při přihlašování do aplikace PostFixAdmin. Existují ojedinělé případy, ve kterých se systém na zadání jména a hesla nezeptá. V takovém případě je potřeba upravit nastavení bezdrátové sítě následovně: opět se přepněte do seznamu bezdrátových sítí (viz výše) a dvakrát klikněte na vytvořené nastavení pro síť eduroam. Ve vlastnostech sítě se přepněte na záložku Zabezpečení a v ní na tlačítko Upřesnit nastavení. Na kartě s upřesněním nastavení zaškrtněte Zadejte režim ověřování a z rozbalovacího seznamu vyberte volbu Ověření uživatele.

Ověření uživatele

Klikněte na tlačítko Uložit pověření a budete vyzváni, abyste zadali vaše uživatelské jméno a heslo. Opět platí, že do uživatelského jména zadáváte vaši celou fakultní e-mailovou adresu a heslo k původnímu fakultnímu e-mailovému systému.

Pověření uživatele

Vše potvrďte kliknutím na OK. Nyní se pokuste připojit k síti eduroam. Pokud vše proběhlo v pořádku (správně zadaná fyzická adresa bezdrátové síťové karty, správné nastavení a přihlášení k síti), budete připojeni. Pokud narazíte na problém, kontaktujte CVT.


Úprava (kontrola) zabezpečení existujícího připojení

Důrazně doporučujeme všem uživatelům, kteří již mají připojení k síti eduroam nastaveno, aby si následujícím krokem zkontrolovali, zda mají zvýšené zabezpečení připojení k síti (toto zabezpečení znemožní například snahy útočníků o získání vašeho hesla k síti).

V levé oznamovací části Hlavního panelu (lišta, která se nachází na spodní části obrazovky) klikněte pravým tlačítkem na ikonu bezdrátového připojení a vyberte Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.
Otevřít centrum síťových připojení a sdílení

V levém menu Centra síťových připojení vyberte volbu Spravovat bezdrátové sítě. V seznamu existujících bezdrátových sítí najděte síť eduroam, dvakrát na ni klikněte.
Spravovat bezdrátové sítě
Síť eduroam

V okně s vlastnostmi bezdrátové sítě eduroam klikněte na záložku Zabezpečení. Zkontrolujte, zda v možnosti Typ zabezpečení máte uvedeno WPA2-podnikové a Typ šifrování máte nastaven na AES. Pokud ne, obě volby nastavte tímto způsobem.
Zabezpečení WPA2 AES

Klikněte dále na tlačítko Nastavení u metody ověřování v síti. Zde je potřeba, aby byly zaškrtnuty volby Ověřit certifikát serveru a Připojit k těmto serverům. Do následujícího řádku vložte adresu serveru radius.fm.vse.cz. Rovněž v seznamu důvěryhodných certifikačních autorit zaškrtněte Digicert Assured ID Root CA. Pokud tyto volby zaškrtnuty či vyplněny nemáte, učiňte tak.
7-certifikat
Vše odsouhlaste kliknutím na tlačítko OK. Tím je zvýšení zabezpečení u konce. Nyní budete odpojeni od sítě. Při dalším pokusu o připojení budete vyzváni, abyste se k síti přihlásili. Pro přihlášení použijte jako vždy vaši celou fakultní e-mailovou adresu a heslo (viz začátek tohoto návodu).