Termíny

-

-

-

Více... »

hledatWindows 10

Zjištění MAC adresy

Nejprve se ujistěte, že je Váš bezdrátový zapnut (některé notebooky vyžadují zapnutí bezdrátového adaptéru pomocí speciálního tlačítka či přepínače na těle notebooku, některé spouštějí bezdrátový adaptér speciální funkční klávesou, v systému Windows 10 navíc musí být vypnut režim V letadle). Na klávesnici zmáčkněte kombinaci kláves Windows +R (Windows je ta zvláštní klávesa mezi Ctrl a Alt) a v dialogu Spustit, napište cmd a klikněte na OK. Spustí se DOSovské okno, ve kterém napište getmac /v. Zobrazí se Vám podrobnosti o všech síťových adaptérech ve Vašem počítači. U bezdrátového adaptéru bude ve sloupci Název připojení uvedeno buďto bezdrátové připojení nebo zkratka WiFi. Pro nastavení přístupu k bezdrátové síti budete potřebovat Fyzickou adresu adaptéru, tu si poznamenejte.

getmac

Registrace notebooku v aplikaci PostFixAdmin

Připojte se k bezdrátové síti konfigurace_site. Tato síť je bez hesla a máte z ní po připojení přístup pouze k vybraným fakultním zdrojům. Přihlašte se do aplikace PostFixAdmin. Pro přihlášení do aplikace použijte Vaši celou fakultní e-mailovou adresu (např. xvalk32@fm.vse.cz) a heslo pro přístup do původního fakultního e-mailu. Nově přijatí studenti, kteří se ještě do aplikace nikdy nepřihlašovali (či studenti, kteří si heslo nepamatují), si musí nejprve nastavit heslo.Po přihlášení klikněte na odkaz Wi-Fi. Zobrazí se Vám okno s formulářem pro vložení MAC adresy Vašeho bezdrátového adaptéru. Do polí v příslušném řádku (viz. předchozí odstavec) vložte jednotlivé části MAC adresy bezdrátového zařízení a klikněte na Upravit. Tím je adresa zařízení uložena.
postfixadmin-wifi_edit

Nastavení notebooku

V oznamovací části Hlavního panelu (lišta, která se nachází na spodní části obrazovky) klikněte levým tlačítkem na ikonu Bezdrátového připojení. Klikněte na ni.

Ikona Wi-Fi

V seznamu uvidíte síť eduroam. Klikněte na ni a poté na tlačítko Připojit.

Seznam sítí

Budete vyzváni, abyste zadali uživatelské jméno a heslo. Coby uživatelské jméno pro přístup do bezdrátové sítě eduroam slouží vaše celá fakultní e-mailová adresa (v plném tvaru, např. xvalk23@fm.vse.cz) a jako heslo použijete heslo k původnímu fakultnímu e-mailovému systému (stejné jako u přihlašování do systému PostFixAdmin v prvním bodu).

Přihlášení

Systém se s takto zadaným jménem a heslem pokusí připojit a automaticky vytvořit připojení k síti eduroam. Budete dotázáni, zda chcete schválit přijetí bezpečnostního certifikátu. Klikněte na tlačítko Připojit.

Schválení připojení

Nyní jste připojeni k síti eduroam. Důrazně doporučujeme ještě následující krok, který zvýší zabezpečení připojení k síti (znemožní například snahy útočníků o získání vašeho hesla k síti).


Úprava (kontrola) zabezpečení existujícího připojení


Klikněte pravým tlačítkem na ikonu bezdrátového připojení a zvolte možnost Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.
Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení

V Centru síťových připojení a sdílení klikněte na síť eduroam
Síť eduroam

Dále klikněte na Vlastnosti bezdrátového připojení.
Vlastnosti bezdrátového připojení

Ve vlastnostech bezdrátové sítě eduroam na záložce Zabezpečení klikněte na tlačítko Nastavení.
Nastavení zabezpečení bezdrátové sítě eduroam

Zaškrtněte volby Ověřit identitu serveru ověřením certifikátu a Připojit k těmto serverům. Do pole serverů vložte adresu radius.fm.vse.cz.
Certifikáty a servery zabezpečení
Vše odsouhlaste tlačítky OK. Po ukončení konfigurace budete odpojeni od sítě. Při dalším pokusu o připojení budete opětovně (a naposledy) vyzváni, abyste se k síti eduroam přihlásili. Postup přihlášení je stejný jako v předchozím případě. Tím je nastavení zabezpečení u konce.

Pokud vše prohěhlo v pořádku (správně zadaná fyzická adresa bezdrátové síťové karty, správné nastavení a přihlášení k síti), budete připojeni. Pokud narazíte na problém, kontaktujte CVT.