Termíny

-

-

-

Více... »

hledatiOS (iPad, iPhone)

(tento návod popisuje připojení pomocí iPadu, postup by však měl být víceméně totožný i pro iPhone)

Zjištění MAC adresy

Na úvodní obrazovce klikněte na ikonu Nastavení.
Nastavení

V seznamu Nastavení klepněte na položku Obecné a poté na Informace.
Nastavení

V seznamu informací o zařízení najděte Adresu Wi-Fi, tu si poznamenejte.
Adresa Wi-Fi

Registrace zařízení v aplikaci PostFixAdmin

Připojte se k bezdrátové síti konfigurace_site. Tato síť je bez hesla a máte z ní po připojení přístup pouze k vybraným fakultním zdrojům. Přihlašte se do aplikace PostFixAdmin. Pro přihlášení do aplikace použijte Vaši celou fakultní e-mailovou adresu (např. xvalk32@fm.vse.cz) a heslo pro přístup do původního fakultního e-mailu. Nově přijatí studenti, kteří se ještě do aplikace nikdy nepřihlašovali (či studenti, kteří si heslo nepamatují), si musí nejprve nastavit heslo.Po přihlášení klikněte na odkaz Wi-Fi. Zobrazí se Vám okno s formulářem pro vložení MAC adresy Vašeho bezdrátového adaptéru. Do polí v příslušném řádku (viz. předchozí odstavec) vložte jednotlivé části MAC adresy bezdrátového zařízení a klikněte na Upravit. Tím je adresa zařízení uložena.
postfixadmin-wifi_edit

Nastavení zařízení pro připojení k síti eduroam

V Nastavení vyberte položku Wi-Fi. Zapněte bezdrátový adaptér a v seznamu dostupných bezdrátových sítí klepněte na síť eduroam.

WiFi nastavení

Budete dotázáni, abyste vložili uživatelské jméno a heslo. Do pole Uživatel napište Vaši fakultní e-mailovou adresu (například xvalk23@fm.vse.cz) a do pole Heslo vložte heslo k Vaší e-mailové schránce. Klepněte na Připojit.

Uživatel / heslo

Systém nyní narazí na certifikát sítě eduroam. Klepněte na Přijmout.

Certifikát

Tím je nastavení u konce a zařízení se nyní pokusí připojit k síti eduroam. Pokud jste postupovali správně, správně zaregistrovali MAC adresu a správně zadali uživatelské jméno a heslo, budete připojeni.

eduroam připojeno

Pokud by se vám stále nedařilo se připojit a nevěděli kudy kam, kontaktujte CVT.