Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do LS 2018/19

1. ročník, 2. semestr bakalářského stupně studia

Ident Název Vyučující
61MND0 Manažerské dovednosti PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.
61INM0 Informatika pro manažery Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.
61MLZ1 Management lidských zdrojů 1 Ing. Mgr. Pavel Král, Ph.D.
61FIM0 Finance pro manažery Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
61MAT0 Matematika pro manažery doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
Moduly oborově profilující
61DSU0 Daňová soustava ČR Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.

Ing. Taťána Hajdíková, Ph. D.

61MLZ0 Management lidských zdrojů 2 doc. Dr. JUDr. Jan Hejda

Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.

Ing. Helena Řepová

61MKP0 Marketingová komunikace Ing. Michal Novák, Ph.D.

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

61OMP0 Operační management doc. Ing. Anna Černá, CSc.

Ing. Lucie Váchová, Ph.D.

Moduly odvětvově profilující
61MCR0 Management cestovního ruchu Ing. M. Musil, Ph.D.
61MSP0 Management malých a středních podniků Ing. Jana Pevná, Ph.D.

Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.

61MZS0 Management zdravotnických služeb doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D, MSc.

Ing. Daniela Kandilaki

Moduly volitelné
61OMM0 On-line marketing a média doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.,

Ing. Jiří Přibil, Ph.D.

61APR0 Aplikační projekt Ing. Veronika Vašíčková
61SOV0 Sociologický výzkum Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.
61ANI2 Příprava na IELTS Steven del Riley, BA
6JN135 Konverzace NJ Mgr. Jana Polívková, Ph.D.
6JN300 Management im deutschsprachigen europäischen Raum Mgr. Jana Polívková, Ph.D.
Jazykové předměty registrujte podle studijního plánu

2. ročník, 4. semestr bakalářského stupně studia

Ident Název Vyučující
61MPR0 Management projektu Ing. Tereza Vinšová
61MOP0 Management operací doc. Ing. Anna Černá, CSc.
Moduly oborově profilující
61DSU0 Daňová soustava ČR Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.

Ing. Taťána Hajdíková, Ph. D.

61MLZ0 Management lidských zdrojů 2 doc. Dr. JUDr. Jan Hejda

Ing. Pavel Kaczor, PhD.

Ing. Helena Řepová

61MKP0 Marketingová komunikace Ing. Michal Novák, Ph.D.

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

61OMP0 Operační management doc. Ing. Anna Černá, CSc.

Ing. Lucie Váchová, Ph.D.

Moduly odvětvově profilující
61MCR0 Management cestovního ruchu Ing. M. Musil, Ph.D.
61MSP0 Management malých a středních podniků Ing. Jana Pevná, Ph.D.

Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.

61MZS0 Management zdravotnických služeb doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D, MSc.

Ing. Daniela Kandilaki

Moduly volitelné
61OMM0 On-line marketing a média doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.,

Ing. Jiří Přibil, Ph.D.

61APR0 Aplikační projekt Ing. Veronika Vašíčková
61SOV0 Sociologický výzkum Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.
61ANI2 Příprava na IELTS Steven del Riley, BA
6JN135 Konverzace NJ Mgr. Jana Polívková, Ph.D.
6JN300 Management im deutschsprachigen europäischen Raum Mgr. Jana Polívková, Ph.D.
Jazykové předměty registrujte podle studijního plánu

1. ročník, 2. semestr navazujícího magisterského stupně studia

Ident Název Vyučující
62MVP0 Metody vědecké práce prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

62STM0 Strategický marketing doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
62EHP0 Ekonomie a hospodářská politika Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

Ing. Libor Votava, Ph.D.

62MMM0 Mezinárodní management Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
62SDP0 Seminář k diplomové práci doc. Ing. Tomáš Kincl, PhD.
Volitelné moduly
62MPR0 Management Public relations Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.
62RPP0 Regionální programování Ing. Jana Krbová, Ph.D.
62KSM0 Kvantitativní studie a modelování doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
62ENM0 Environmentální hlediska managementu RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.
62MDS0 Management dopravních systémů prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr.h.c.
62ORV0 Organizační vztahy Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.
62APR0 Aplikační projekt Ing. Veronika Vašíčková

1. ročník, 2. semestr navazujícího magisterského stupně studia

Ident Název Vyučující
Vedlejší specializace Management podnikatelské sféry
62PPO0 Podnikatelská politika Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
62POF0 Podnikové finance Ing. Petra Kozáková, Ph.D.
Vedlejší specializace Management veřejné sféry a regionálního rozvoje
62ERS0 Evropská regionální studia Mgr. Ing. M. Luštický, PhD.

Ing. J. Krbová, PhD.

Ing. M. Musil, Ph.D.

Vedlejší specializace Management zdravotnických služeb
62MZS0 Management zdravotnických služeb doc. Ing. P. Pažitný, Ph.D, MSc.
62OZP0 Metody ocenění zdravotnických programů doc. Ing. P. Pažitný, Ph.D, MSc.
Vedlejší specializace Management informací
62ZMN0 Znalostní management Ing. Veronika Zelená
62MVE0 Modelování v ekonomii doc. RNDr. Jitka Bartošová, PhD.
Volitelné moduly
62MPR0 Management Public relations Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.
62RPP0 Regionální programování Ing. Jana Krbová, Ph.D.
62KSM0 Kvantitativní studie a modelování doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
62ENM0 Environmentální hlediska managementu RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.
62MDS0 Management dopravních systémů prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr.h.c.
62ORV0 Organizační vztahy Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.
62APR0 Aplikační projekt Ing. Veronika Vašíčková