Harmonogram registrací pro LS 2018/2019

10. ledna
15. února
2019
Událost Datum a čas začátku Datum a čas ukončení
Registrace 10. ledna 2019, 08:00 22. ledna 2019, 23:59
Zápis – 1.kolo 29. ledna 2019 * 31. ledna 2019, 23:59
Zápis – 2.kolo 02. února 2019 * 05. února 2019, 23:59
Zápis – 3.kolo 07. února 2019 * 09. února 2019, 23:59
Změny v zápisech 11. února 2019 * 15. února 2019, 23:59

* POZOR! – jednotlivá kola zápisů se spouští postupně podle typu studia a studovaného semestru. Přesný čas spuštění se zobrazuje každému studentovi individuálně v nabídce  Portál studenta – Reg./Zápisy !  (vždy před spuštěním konkrétní akce)