Řešené projekty

GAČR
2017-2020 Úspěšnost organizací z hlediska profesního vzdělávání: identifikace klíčových… řešitel