Martina Bednářová – Taiwan

Název hostitelské vysoké školy: National Chung Hsing University

Termín: 12. 11. 2018 – 25. 02. 2019

Přístup k zahraničním stážistům
Přístup ze strany „mentora“ byl vstřícný, snažil se být nápomocný ve všech ohledech, organizoval i věci „nad rámec“ (např. v podobě výletů či dalších volnočasových aktivit). Další lidé na univerzitě i studenti byli ve všech ohledech vždy vstřícní a nápomocní a zahraničních studentů si cenili.
Kvalita organizace stáže
Stáž byla dobře zorganizována, před odjezdem jsem s „mentorem“ komunikovala skrze email, po příjezdu jsem měla všechny podstatné záležitosti zařízené. Drobnější zádrhel nastal např. v případě místnosti na univerzitě či kartičky pro přístup do knihovny, nicméně po vzájemné domluvě se vždy vše vyřešilo.
Náročnost vykonávané činnosti
Spolupráce s „mentorem“ spočívala zejména v pomoci s úpravou článků a prezentace pro studenty. Vykonávaná práce nebyla výrazně náročná a časově zvládnutelná v kombinaci s vlastní prací.
Soulad vykonávané činnosti se studiem
Neutrální hodnocení je zejména z důvodu očekávání lepší spolupráce ve smyslu zlepšování schopností týkajících se akademického psaní, rozšiřování odborných znalostí z oboru svého zaměření, což mi „mentor“ nemohl zcela poskytnout vzhledem k jiné profesní orientaci.
Atraktivita místa (města)
Město Taichung a jeho blízké okolí je z hlediska atraktivity skvělým místem pro pobyt. Nabízí řadu kulturních památek, zajímavých míst pro návštěvy jako např. noční trhy i krásnou přírodu.
Kvalita ubytování
Nízké hodnocení je zejména z důvodu vyšší ceny ubytování. (S povděkem jsem nejdříve přijala nabídku na zařízení ubytování od svého „mentora“, nicméně až po příjezdu jsem zjistila, že cenově se nachází výše než ubytování na kolejích a přitom kvalitativně je na stejné, možná i nižší, úrovni).
Příležitosti pro trávení volného času
Možností pro trávení volného času byl dostatek. Osobně jsem nejvíce ocenila širokou možnost sportovního vyžití v prostorách univerzitního kampusu (zejména pro běhání a plavání za minimální náklady).
Celková spokojenost
Hlavní přínosy výjezdu pro osobní rozvoj Stáž shledávám jednoznačně velmi přínosnou pro svůj osobní rozvoj z hlediska střetnutí s odlišnou kulturou, navázání nových dlouhodobých kontaktů s možností budoucího využití pro spolupráci na publikacích. Celkově jsem získala určitý pocit „nadhledu“ při srovnání způsobu práce na Taiwanu a v ČR, nejen z hlediska působení v akademickém prostředí, ale i podnikatelském prostředí. Stáž mi rovněž dala pocit větší jistoty při práci (vzhledem ke srovnání prostředí taiwanské univerzity a domovské fakulty).
Hlavní přínosy pro disertační práci Největším přínosem bylo získání dat (provedené dotazníkové šetření v nemocnicích), kterých bude využito pro účely praktické části disertační práce. Rovněž shledávám za velmi přínosné návštěvy zdravotnických zařízení v místě stáže, setkání s profesionály v oboru a získání praktického náhledu na zdravotnický systém na Taiwanu (disertační práce se zabývá leadershipem ve zdravotnictví).
Doporučení pro studenty Navázat kontakt s „mentorem“, který se tematicky orientuje na stejnou oblast. Vyjíždět pokud možno s konkrétními dotazy či „tématy k zamyšlení“, ať už spjatými s články či disertací.