Přijetí na základě výsledků studia ze střední školy

Podmínky pro akademický rok 2019/2020

Žádost o prominutí přijímací zkoušky je nutné zaslat písemně na příslušném formuláři na studijní oddělení fakulty do 27. 4. 2019 (datum podání zásilky). Způsob doložení splnění podmínek je následující a je také popsán přímo na formuláři. K žádosti je nutné přiložit kopie pololetních i výročních vysvědčení, ze kterých jsou patrné všechny výsledky předmětů započítané v souladu s dalším textem do průměru. Kopie vysvědčení je dále nutné doplnit souhrnným přehledem (nejlépe ve formě tabulky) obsahujícím výsledky pololetních i výročních vysvědčení v předmětech matematika a vybraný světový jazyk. Tento přehled musí být potvrzen střední školou, nebo je nutné mít úředně ověřené kopie vysvědčení. V případě víceletých gymnázií lze využít pouze výsledky z posledních čtyř ročníků školy.

Fakulta ověří, zda uchazeč:

  • absolvoval minimálně 3 roky předmět matematika a průměr 6 nejlepších známek z tohoto předmětu na pololetních i výročních vysvědčeních je do 2,00,
  • absolvoval minimálně 3 roky vybraný světový jazyk a průměr 6 nejlepších známek z tohoto předmětu na pololetních i výročních vysvědčeních je do 2,00.

Pokud bude vzhledem ke kapacitním omezením nutné sestavit pořadí uchazečů, bude se sestavovat na základě celkového průměru ze všech 12 známek. Může se tedy stát, že pro prominutí přijímací zkoušky bude nutný lepší průměr, než je požadovaná minimální hranice.