Přijetí na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek

Podmínky pro akademický rok 2018/2019

V tomto případě stačí pouze poskytnout společnosti Scio s. r. o. souhlas (lze udělat i zpětně po již absolvovaném testu) s předáním výsledku na Fakultu managementu VŠE. Fakulta si potom výsledek testu zjistí u společnosti www.scio.cz, s. r. o. sama automaticky. V případě, že uchazeč souhlas s předáním výsledku nedá, bude muset výsledek testu OSP či VŠP prokázat příslušným certifikátem o výsledku testu zaslaným tak, aby byl na fakultu doručen nejpozději 11. 5. 2018.
Pokud bude vzhledem ke kapacitním omezením nutné sestavit pořadí uchazečů, bude se sestavovat na základě harmonizovaného percentilu z testu OSP či VŠP. Mohlo by se tedy stát, že pro prominutí přijímací zkoušky bude nutný i lepší výsledek, než je požadovaná minimální hranice. Vzhledem k tomu, že termín pro vyhodnocení žádostí o prominutí přijímací zkoušky je stanoven na 13. 5. 2018, bude poslední termín testu OSP (resp. VŠP) u společnosti Scio s.r.o., jehož výsledky mohou být započítány, 28. 4. 2018 — výsledky z termínu 26. 5. 2018 nebudou zohledňovány.
Více o termínech konání Národních srovnávacích zkoušek naleznete přímo na webu společnosti Scio.

Aktualizace ze dne 30. června 2018

Pro druhé kolo přijímacího řízení v rámci bakalářského prezenčního studia platí:

  • uchazeči, kteří poskytli (lze i zpětně) nebo poskytnou společnosti Scio s. r. o. souhlas s předáním výsledku na Fakultu managementu VŠE, nemusejí svůj výsledek dokládat a tento bude předán společností Scio přímo fakultě,
  • uchazeči, kteří neudělí souhlas s přímým předáním svého výsledku, budou muset výsledek testu OSP či VŠP prokázat příslušným certifikátem o výsledku testu zaslaným nejpozději do 13. srpna 2018 (datum podání zásilky) na adresu studijního oddělení Fakulty managementu; upozornění: z časových důvodů není možné zaslat touto cestou výsledek z prázdninového (18. srpna 2018) termínu a absolventi tohoto termínu musejí svůj souhlas s předáním výsledku fakultě společnosti Scio udělit.

Zohledňovány budou výsledky ze všech termínů zkoušek OSP či VŠP konaných od 9. prosince 2017 do 18. srpna 2018. Více o Národních srovnávacích zkouškách včetně možnosti přihlášení na letní termín (18. srpna 2018) naleznete přímo na webu společnosti Scio