Přijetí na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek

Konkrétní podmínky přijetí do bakalářského studijního programu v akademickém roce 2021/2022 budou zveřejněny po schválení Akademickým senátem Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, a to na přelomu října a listopadu 2021. Následující text není aktuální.


Podmínky pro akademický rok 2020/2021

Fakulta managementu uznává výsledky testů Obecných studijních předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpokladov v rámci Slovenské republiky) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (resp. Národných porovnávacích skúšok).

V tomto případě stačí pouze poskytnout společnosti Scio s. r. o. souhlas (lze udělit i zpětně po již absolvovaném testu) s předáním výsledku na Fakultu managementu VŠE. Fakulta si potom výsledek testu zjistí u společnosti www.scio.cz, s. r. o. sama automaticky. Ve vlastním zájmu uchazeče fakulta striktně doporučuje udělení souhlasu a automatické předání výsledků.

Více o termínech konání Národních srovnávacích zkoušek naleznete přímo na webu společnosti Scio.