Přehled studovaných předmětů

Studium jak bakalářského, tak magisterského navazujícího studijního programu se opírá o takzvané studijní plány. Ty představují nabídku všech předmětů.

Student fakulty musí úspěšně absolvovat předměty z každé sekce tak, aby v souhrnu získal takový počet kreditů, který je pro danou sekci předepsán. Základem jsou povinné předměty a povinné předměty jazykové, které musí každý student absolvovat bez výjimky. V sekci předmětů povinně volitelných si může student zvolit ty předměty, které nejlépe vyhovují jeho představám a zaměření.