Archiv rubriky: Aktuality

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu

Řádný termín přijímacího zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu proběhne v pátek 21. června 2019. Náhradní termín (pro uchazeče, kteří o něj zažádali) proběhne v úterý 25. června 2019. Pro oba termíny platí stejné podmínky: s sebou si nezapomeňte vzít především doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), bez něj vám nebude složení přijímací zkoušky umožněno. Dále budete […]

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu
-

Letní promoce

Slavnostní zakončení studia, promoční akt spojený s předáváním diplomů, proběhne v pátek 28. června (absolventi bakalářského studijního programu) a v sobotu 29. června (absolventi navazujícího magisterského studijního programu). Přesný harmonogram a organizaci slavnostních promocí (zkouška, zahájení, řazení a podobně) včetně promočních seznamů vám přineseme nejpozději 20. června, kdy již budeme znát jména všech, kteří úspěšně dokončili […]

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu

Obhajoba dizertační práce

Ve čtvrtek 27. června 2019 od 10:30 proběhne obhajoba dizertační práce Ing. Jana Švorce, MBA s názvem „Subjective well-being and individual material situation in four countries of central Europe“. Dizertační práce a její posudky jsou uloženy na sekretariátu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (JH 405), kde je možné se s prací i posudky seznámit.

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu

Harmonogram registrací pro ZS 2019/2020

Událost Datum a čas začátku Datum a čas ukončení Registrace 8. srpna 2019, 08:00 27. srpna 2019, 23:59 Zápis – 1.kolo 3. září 2019 * 5. září 2019, 23:59 Zápis – 2.kolo 7. září 2019 * 10. září 2019, 23:59 Zápis – 3.kolo 12. září 2019 * 14. září 2019, 23:59 Změny v zápisech 16. září […]

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu

Mimořádné výběrové řízení pro magisterské studenty na výměnné pobyty v LS 2020

Mimořádné výběrové řízení pro magisterské studenty na výměnné pobyty v LS 2020

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu

Informace ke státním zkouškám a obhajobám

Státní zkoušky a obhajoby

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu