Zemřel prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c.

S nejhlubším zármutkem oznamujeme, že dne 10. ledna 2020 zemřel ve věku nedožitých 85 let pan prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c.

Jan Černý na Fakultě managementu působil již od samotných začátků existence vysokého školství v Jindřichově Hradci, tedy od vzniku regionálního pracoviště Jihočeské univerzity. Se vznikem Fakulty managementu v roce 1994 se stal ideovým tvůrcem výuky matematických předmětů pro manažery. Vzhledem ke sféře zájmu, kterou byla především oblast exaktních metod, působil na Fakultě managementu jako vedoucí Katedry matematiky a následně jako člen Katedry managementu informací a Katedry exaktních metod. Kromě výuky předmětů zaměřených na matematiku se věnoval také operačnímu managementu. Ve své vědecko-výzkumné práci se orientoval na problematiku managementu dopravy a manažerského rozhodování s ním spojeného.

Ve svém životě byl rovněž aktivním sportovcem, od mládí se věnoval atletice a volejbalu. Na Fakultě managementu pod jeho vedením vznikl kroužek orientačního běhu, kterému se rovněž aktivně věnoval.