Ze studenta generálním ředitelem Czechinvestu

18. listopadu
2020
Tradiční setkání s úspěšným absolventem naší fakulty, v rámci kterého přestaví svoji profesní dráhu, popovídá o tom, co mu fakulta (ne)dala pro jeho profesní rozvoj a samozřejmě zodpoví všechny dotazy.
Setkání proběhne ve středu 18. listopadu na MS Teams: https://bit.ly/PatrikReichlAbsolvent

Něco o Ing. Patriku Reichlovi, MBA
Patrik Reichl vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Brno International Business School. V CzechInvestu působí od roku 2005. Nejprve jako ředitel její jihomoravské kanceláře, později jako ředitel Divize regionů a mezi lety 2010 a 2012 jako náměstek generálního ředitele pro podporu podnikatelského prostředí. V roce 2014 se vrátil k činnosti ředitele jihomoravské kanceláře. Patrik Reichl je ženatý a má tři syny. Rád zahradničí a farmaří.
Ze studenta generálním ředitelem Czechinvestu