Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

27. listopadu
2020

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE se koná 27. 11. 2020 od 10:30 online prostřednictvím Microsoft Teams.

Program zasedání

  1. Pověření osoby pro pořizování písemných zápisů z jednání AS FM VŠE
  2. Návrh úpravy Statutu FM VŠE
  3. Návrh na změnu organizační struktury FM VŠE
  4. Různé