Volby kandidáta na funkci děkana FM VŠE

AS FM VŠE vyhlašuje Volbu kandidáta na funkci děkana FM VŠE ve funkčním období 2020–2024. Volební zasedání AS FM VŠE proběhne 11. prosince 2019 od 15:00 v Aule v budově FM VŠE v Jindřichově Hradci.

Termín posledního možného odevzdání přihlášky uchazeče o funkci děkana byl 14. listopadu 2019 12:00.

Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana zveřejňuje seznam kandidátů na funkci děkana Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2020 – 2024

Záznam veřejné prezentace kandidátů na děkana Fakulty managementu