Ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu Fakulty managementu

Předseda volební komise pro volby do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze svolává ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze na den 4. listopadu 2020 (středa), od 14:30 do místnosti č. 408.

Složení nově zvoleného AS FM VŠE Praha

Z řad akademických pracovníků FM (bez titulů)

  • Dvořák Jiří
  • Pažitný Peter
  • Váchová Lucie
  • Závodný Pospíšil Jan
  • Král Pavel
  • Hajdíková Taťána

Z řad studentů FM (bez titulů)

  • Martiushenko Kateryna
  • Šimáček Petr
  • Shavshukov Anton