Státní zkoušky a obhajoby v lednu a únoru 2021

Státní zkoušky i obhajoby budou probíhat prezenčně ve vypsaných termínech. Studenti se dostaví ke zkoušce či obhajobě podle pořadníku, který bude vždy cca 5 dní předem umístěn na obvyklém místě na webu Fakulty managementu. Studenti se dostaví k místnosti, ve které budou vykonávat zkoušku, cca 45 minut před plánovaným začátkem uvedeným v pořadníku.

Během pobytu na fakultě je nutné dodržovat veškerá preventivní hygienická a administrativní opatření související se vstupem a s pohybem v rámci budovy fakulty.

O výjimku z prezenční zkoušky či obhajoby, a tedy o konání online, mohou požádat ti, kteří

  • budou v den konání zkoušky v karanténě,
  • pobývají v zahraničí a zajištění krátkodobého pobytu v ČR by bylo za aktuálních podmínek příliš komplikované
  • a zároveň budou souhlasit s podmínkami zkoušky/obhajoby online a budou schopni je naplnit.

Žádosti o výjimky s uvedením a příp. prokázáním důvodu, stejně jako případné omluvy, se zasílají paní Monice Bromové na studijní oddělení, a to vždy z oficiálního školního e-mailu (formou běžného mailu, bez formuláře). Žádost o výjimku je nutné doručit na Fakultu managementu nejpozději dva pracovní dny před konáním samotného termínu zkoušky. O výsledku bude student vyrozuměn do jednoho pracovního dne od přijetí žádosti.

Případné změny v podmínkách vyžádané aktuální situací budou neprodleně zveřejněny zde.