Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu

Řádný termín přijímacího zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu proběhne v pátek 21. června 2019.
Náhradní termín (pro uchazeče, kteří o něj zažádali) proběhne v úterý 25. června 2019.

Pro oba termíny platí stejné podmínky: s sebou si nezapomeňte vzít především doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), bez něj vám nebude složení přijímací zkoušky umožněno. Dále budete potřebovat úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Přijímací zkoušku můžete skládat i v situaci, kdy diplom ještě nemáte k dispozici. V takovém případě musíte odevzdat jeho úředně ověřenou kopii bezprostředně po jeho získání, nejpozději do 13. září 2019.

Vše ostatní už obdržíte na místě od nás. Hodně štěstí!

Harmonogram přijímací zkoušky

Prezence uchazečů a kontrola totožnosti 9:30 – 10:15
Písemný test z Teorie managementu (ukázkové testy z minulých let) 10:15 – 11:15
Přestávka 11:15 – 11:30
Písemný test z Ekonomie (ukázkové testy z minulých let) 11:30 – 12:30