On-line experiment “Rozhodování při neurčitých informacích” – 3. kolo

Při návrhu nových metod umělé inteligence je potřeba vědět, jak se chovají lidé v situacích, kdy se musejí rozhodovat, ale přitom nemají dostatek informací. Tento proces se obecně nazývá Rozhodování při neurčitých informacích. V rámci projektu Manažerské rozhodování: racionalita paradoxního chování, který je spolufinancován Grantovou agenturou České republiky (číslo grantu 19-06569S), přináší tým řešitelů jedinečný experiment, jehož cílem je právě sledovat rozhodování respondentů v těchto situacích.

Sbírat data pro vědecký výzkum lze i prostřednictvím online her, proto bude mít i tento experiment formu hry, a to konkrétně loterie, v níž bude možné sázet virtuální body. Hra proběhne celkem čtyřikrát, v ryze on-line podobě na platformě Microsoft Teams, přičemž každá herní seance bude trvat přibližně hodinu. Druhé kolo experimentu proběhne ve středu 20. ledna 2021 od 19:00.

Po skončení všech čtyř experimentů budou vaše body z jednotlivých kol sečteny. Abychom vás motivovali k co nejpravidelnější účasti, k uvedenému součtu získá každý účastní navíc dalších 100 bodů za každou účast v jednotlivých kolech. Ten, kdo se zúčastní všech čtyř experimentů, získá tedy k počtu bodů, které v jednotlivých experimentech vyhrál či prohrál, 400 bonusových bodů. Navíc obdrží jednorázové „poděkování“ ve výši 400 Kč. Těm, kdo se zúčastní jen tří experimentů, bude přičteno 300 bodů plus „poděkování“ ve výši 200 Kč.
Bez ohledu na to, kolika seancí se zúčastníte, můžete získat ještě výhru, která se odvíjí od toho, kolik bodů jste v průběhu všech experimentů získali. Po skončení všech čtyř experimentů budou vaše body z jednotlivých seancí sečteny a výhry obdrží pět účastníků, jejichž výsledný součet bude nejvyšší:

  1. místo 5. 000 Kč
  2. místo 4. 000 Kč
  3. místo 3. 000 Kč
  4. místo 2.000 Kč
  5. místo 1.000 Kč