Oficiální oslavy 25 let existence Fakulty managementu

26. října
2019

Jsem s vámi již čtvrt století, nyní je čas to společně oslavit. Jsem Fakulta managementu.

Přesně před pětadvaceti lety se začala datovat historie existence Fakulty managementu. V sobotu 26. října 2019 bychom chtěli s vámi všemi toto jubileum náležitě oslavit.

Fakulta nejen pro veřejnost

Fakulta bude pro veřejnost v sobotu otevřena již od 14:00. Hosté a návštěvníci si mohou projít celou budovu a prohlédnout si dvě výstavy mapující historii a současnost Fakulty managementu. Výstava „Fakulta se představuje“ v prostorách dvorany a výstava „Fakulta v běhu času“ v prostorách Knihovny FM budou veřejně přístupné všem. To není vše, umožníme vám nahlédnout do míst, na která se běžně nedostanete a proto pro vás máme připraveny i dvě komentované prohlídky. Ty vás zavedou na střechu fakulty, odkud si budete moci prohlédnout Jindřichův Hradec z výšky, navštívíte pracovnu hostujících profesorů, kancelář a zasedací místnost děkana s vystavenými slavnostními taláry a oficiálními insigniemi, audiovizuální místnost či depozitář knihovny. To vše s poutavým komentářem emeritního děkana Fakulty managementu, prof. Ing. Pavla Pudila, DrSc. Komentované prohlídky proběhnou v 15:00 a 17:00.

Prohlédnout si fakultu, výstavy a zúčastnit se komentované prohlídky mohou všichni, nikoho neodmítneme.

Fakulta pro zaměstnance, studenty, absolventy a vzácné hosty

Oficiální část oslav, která je určena zaměstnancům, studentům, absolventům a pozvaným vzácným hostům, bude zahájena v 18:00 ceremonií „Vstup fakulty do dospělosti“, během níž promluví rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze, paní prof. ing. Hana Machková CSc., děkan Fakulty managementu, pan doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D., případně další významní hosté. Po skončení ceremonie budou všichni hosté zváni do prostor dvorany, kde od 19:00 bude připraven raut.

Aby nebyly oslavy příliš vážné, připravujeme pro vás i doprovodný program, který atmosféru správným způsobem odlehčí.