Obhajoba dizertační práce

Ve čtvrtek 27. června 2019 od 10:30 proběhne obhajoba dizertační práce Ing. Jana Švorce, MBA s názvem „Subjective well-being and individual material situation in four countries of central Europe“. Dizertační práce a její posudky jsou uloženy na sekretariátu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (JH 405), kde je možné se s prací i posudky seznámit.