Microsoft Teams – přesuňte výuku a spolupráci v týmech do on-line prostředí

Současná situace, kvůli níž je až do odvolání zrušena přímá kontaktní výuka a pracovní povinnosti jsou v největší možné míře převáděny na práci z domova, částečně ztěžuje práci ve skupinách. Výuku, práci v týmech na řešení projektů a podobně. Připravili jsme pro vás jednoduchý návod na aplikaci Microsoft Teams.

V rámci školní licence Office365 mají všichni zaměstnanci i studenti přístup k aplikaci Microsoft Teams. Jedná se o nástroj, který plně nahrazuje Skype (či Skype for Business) a umožňuje týmovou spolupráci se snadnou komunikací formou chatu, video a audio hovorů a sdílení všech dokumentů na jednom místě. Během hovoru je možné  sdílet obrazovku či aplikace se všemi účastníky hovoru. Teams rovněž umožňují uložit záznam hovoru (například přednášek), a tak zlepšují dostupnost i těm, kteří se nemohou z jakéhokoliv důvodu připojit. Záznam hovoru navíc může pomoci studentům probrané látce lépe porozumět a kdykoliv se k ní vrátit.

Pracujte rychleji. Odkudkoliv. V důvěryhodném prostředí.