Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21

1. ročník, 2. semestr bakalářského stupně studia

Ident Název Vyučující
6BMLZ1 Management lidských zdrojů Ing. Mgr. Pavel Král, Ph.D.
6BMMA1 Matematika pro manažery doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
6BPSY1 Psychologie PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.
6BUMA1 Úvod do marketingu PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
6BZFU1 Základy finančního účetnictví Ing. Irena Stejskalová. Ph.D.
6BHAJ2 Anglický jazyk 2 Steven Del Riley, BA
Dle jazyka
6BVSJ1 Cizí jazyk 1 (ŠJ) Mgr. Ivana Kuchyňková
6BVNJ1 Cizí jazyk 1 (NJ) Mgr. Jana Polívková, PhD.
6BVFJ1 Cizí jazyk 1 (FJ) Mgr. Kristýna Hrdinková
6BVIT1 Cizí jazyk 1 (IJ) Mgr. Kateřina Ježková
6BVRJ1 Cizí jazyk 1 (RJ) Mgr. Marie Švandová

2. ročník, 4. semestr bakalářského stupně studia

Ident Název Vyučující
6BEPO1 Ekonomika podniku Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
6BEVS1 Empirický výzkum Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
6BMKO1 Marketingová komunikace Ing. Michal Novák, Ph.D.
6BOPB1 Operační management doc. Ing. Aanna Černá, CSc.
6BPRB1 Právo doc. Dr. JUDr. Jan Hejda
6BVFI1 Veřejné finance Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
6BHAJ4 Anglický jazyk 4 Ing. Václava Jaegerová
Dle jazyka
6BVSJ3 Cizí jazyk 1 (ŠJ) Mgr. Ivana Kuchyňková
6BVNJ3 Cizí jazyk 1 (NJ) Mgr. Jana Polívková, PhD.
6BVFJ3 Cizí jazyk 1 (FJ) Mgr. Kristýna Hrdinková
6BVIT3 Cizí jazyk 1 (IJ) Mgr. Kateřina Ježková
6BVRJ3 Cizí jazyk 1 (RJ) Mgr. Marie Švandová
Povinně volitelné předměty
6BMCR1 Management cestovního ruchu Ing. Martin Musil, Ph.D.
6BMZS1 Management zdravotnických služeb doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc.
6BZTP1 Základy trestního práva Mgr. Vladimír Hanousek, LL.M.
6BMET1 Manažerská etika Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.

3. ročník, 6. semestr bakalářského stupně studia

Ident Název Vyučující
61MPR0 Management projektu Ing. Věra Králová, Ph.D.
61MAT0 Matematika pro manažery doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
61SBP0 Seminář k bakalářské práci doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Oborově profilující předměty
61OMP0 Operační management doc. Ing. Anna Černá, CSc.
Odvětvově profilující předměty
61MCR0 Management cestovního ruchu Ing. Martin Musil, Ph.D.
61MZS0 Management zdravotnických služeb doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc.
61ENM0 Environmentální management RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.
61MSP0 Management malých a středních podniků Ing. Jana Pevná, Ph.D.
Volitelné předměty
61OMM0 On-line marketing a média doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
61MOE0 Modelování v ekonomii doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
Jazykové předměty registrujte podle studijního plánu

1. ročník, 2. semestr navazujícího magisterského stupně studia

Ident Název Vyučující
6MEHP1 Ekonomie a hospodářská politika Ing. Libor Votava, Ph.D.
6MEHP1E Ekonomie a hospodářská politika v angličtině doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
6MMAE1 Manažerská ekonomika prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
6MRMA1 Regionální management Ing. Jana Krbová, PhD.
6VMM1 Výzkumné metody v managementu prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.,
Povinně volitelné předměty
6MPRX1 Odborná praxe Ing. Veronika Vašíčková
6MSSC1 Sociální systém Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
6MMUR1 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ing. Martin Musil, Ph.D.
6MMTD1 Marketing management mezinárodních turistických destinací Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

2. ročník, 4. semestr navazujícího magisterského stupně studia

Povinně volitelné předměty
6MPRX1 Odborná praxe Ing. Veronika Vašíčková
6MSSC1 Sociální systém Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
6MMUR1 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ing. Martin Musil, Ph.D.
6MMTD1 Marketing management mezinárodních turistických destinací Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
Vedlejší specializace Podnikový management
6MMMN1 Mezinárodní management Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
6MMOD1 Modelování v managementu doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.
Vedlejší specializace Marketing management
6MMSI1 Marketingová simulace doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
6MOMR1 Online marketing doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Vedlejší specializace Znalostní management
6MDBS1 Databázové systémy Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.
6MZNM1 Znalostní management Ing. Veronika Vašíčková
Vedlejší specializace Management zdravotnictví
6MMVZ1 Marketing ve zdravotnictví doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc.
6MMEH1 Metody ekonomických hodnocení doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc.
Dále je vypsáno
62MVP0 Metody vědecké práce prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
62SDP0 Seminář k diplomové práci doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
62ZMN0 Znalostní management Ing. Veronika Vašíčková
62ENM0 Environmentální hlediska managementu RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.
62PXE0 Odborná praxe Ing. Veronika Vašíčková