Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2019/20

1. ročník, 2. semestr bakalářského stupně studia

Ident Název Vyučující
6BMLZ1 Management lidských zdrojů Ing. Mgr. Pavel Král, Ph.D.
6BMMA1 Matematika pro manažery doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
6BPSY1 Psychologie PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.
6BUMA1 Úvod do marketingu PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
6BZFU1 Základy finančního účetnictví Ing. Irena Stejskalová. Ph.D.
6BHAJ2 Anglický jazyk 2 Steven Del Riley, BA
Dle jazyka
6BVSJ1 Cizí jazyk 1 (ŠJ) Mgr. I. Kuchyňková
6BVNJ1 Cizí jazyk 1 (NJ) Mgr. J. Polívková, PhD.
6BVFJ1 Cizí jazyk 1 (FJ) Mgr. K. Hrdinková
6BVIT1 Cizí jazyk 1 (IJ) Mgr. K. Ježková
6BVRJ1 Cizí jazyk 1 (RJ) Mgr. M. Švandová

2. ročník, 4. semestr bakalářského stupně studia

Ident Název Vyučující
61MOP0 Management operací doc. Ing. Anna Černá, CSc.
61MND0 Manažerské dovednosti PhDr. Miloslava Hiršová, PhD.
61INM0 Informatika pro manažery Ing. Vladimír Přibyl, PhD.
61MLZ1 Management lidských zdrojů 1 Ing. Mgr. Pavel Král, Ph.D.
Oborově profilující předměty
61OMP0 Operační management doc. Ing. A. Černá, CSc.
Ing. L. Váchová
Odvětvově profilující předměty
61MCR0 Management cestovního ruchu Ing. M. Musil, Ph.D.
61MZS0 Management zdravotnických služeb Ing. D. Kandilaki
61ENM0 Environmentální management RNDr. O. Syrovátka, CSc.
Volitelné předměty
61OMM0 On-line marketing a média doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.,

Ing. Jiří Přibil, Ph.D.

61APR0 Aplikační projekt Ing. Veronika Vašíčková
61SOV0 Sociologický výzkum Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.
61ANI2 Příprava na IELTS Steven del Riley, BA
6JN135 Konverzace NJ Mgr. Jana Polívková, Ph.D.
61PRP0 Právní praxe doc. JUDr. Dr. Jan Hejda
61FIA0 Finanční analýza Ing. Jana Pevná, PhD.
Jazykové předměty registrujte podle studijního plánu

3. ročník, 6. semestr bakalářského stupně studia

Ident Název Vyučující
61MPR0 Management projektu Ing. Věra. Králová
61SBP0 Seminář k bakalářské práci doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Oborově profilující předměty
61OMP0 Operační management doc. Ing. A. Černá, CSc.
Ing. L. Váchová
Odvětvově profilující předměty
61MCR0 Management cestovního ruchu Ing. M. Musil, Ph.D.
61MZS0 Management zdravotnických služeb Ing. D. Kandilaki
61ENM0 Environmentální management RNDr. O. Syrovátka, CSc.
Volitelné předměty
61OMM0 On-line marketing a média doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.,

Ing. Jiří Přibil, Ph.D.

61APR0 Aplikační projekt Ing. Veronika Vašíčková
61SOV0 Sociologický výzkum Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.
61ANI2 Příprava na IELTS Steven del Riley, BA
6JN135 Konverzace NJ Mgr. Jana Polívková, Ph.D.
61PRP0 Právní praxe doc. JUDr. Dr. Jan Hejda
61FIA0 Finanční analýza Ing. Jana Pevná, PhD.
Jazykové předměty registrujte podle studijního plánu

1. ročník, 2. semestr navazujícího magisterského stupně studia

Ident Název Vyučující
6MEHP1 Ekonomie a hospodářská politika Ing. Libor Votava, Ph.D.
6MEHP1E Ekonomie a hospodářská politika v angličtině doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
6MMAE1 Manažerská ekonomika prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
6MRMA1 Regionální management Ing. Jana Krbová, PhD.
6VMM1 Výzkumné metody v managementu prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.,
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.,
doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
Povinně volitelné předměty
6MPRX1 Odborná praxe Ing. V. Vašíčková
6MPTO1 Právo doc. JUDr. Dr. J. Hejda
6MSSC1 Sociální systém Ing. P. Kaczor, Ph.D.
Ing. J. Vopátek, Ph.D.
6MMUR1 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ing. M. Musil, Ph.D.

2. ročník, 4. semestr navazujícího magisterského stupně studia

Ident Název Vyučující
62SDP0 Seminář k diplomové práci doc. Ing. T. Kincl, Ph.D.
62MVP0 Metody věd. práce pro studenty man. prof. Ing. P. Pudil, DrSc.,
doc. Ing. T. Kincl, Ph.D.,
doc. RNDr. L. Komárková, Ph.D.
Vedlejší specializace Management podnikatelské sféry
62PPO0 Podnikatelská politika Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
62POF0 Podnikové finance Ing. Petra Kozáková, Ph.D.
Vedlejší specializace Management veřejné sféry a regionálního rozvoje
62ERS0 Evropská regionální studia Mgr. Ing. M. Luštický, PhD.

Ing. J. Krbová, PhD.

Ing. M. Musil, Ph.D.

Vedlejší specializace Management zdravotnických služeb
62OZP0 Metody ocenění zdravotnických programů doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D, MSc.
Vedlejší specializace Management informací
62ZMN0 Znalostní management Ing. Veronika Vašíčková
62MVE0 Modelování v ekonomii doc. RNDr. Jitka Bartošová, PhD.
Volitelné moduly
62KSM0 Kvantitativní studie a modelování doc. RNDr. J. Bartošová, Ph.D.
62ENM0 Environmentální hlediska manag. RNDr. O. Syrovátka, CSc.
62APR0 Aplikační projekt Ing. Veronika Vašíčková