Informace k registracím pro ZS 2019/2020

Harmonogram registrací

Událost Datum a čas začátku Datum a čas ukončení
Registrace 8. srpna 2019, 08:00 27. srpna 2019, 23:59
Zápis – 1.kolo 3. září 2019 * 5. září 2019, 23:59
Zápis – 2.kolo 7. září 2019 * 10. září 2019, 23:59
Zápis – 3.kolo 12. září 2019 * 14. září 2019, 23:59
Změny v zápisech 16. září 2019 * 20. září 2019, 23:59

* POZOR! – jednotlivá kola zápisů se spouští postupně podle typu studia a studovaného semestru. Přesný čas spuštění se zobrazuje každému studentovi individuálně v nabídce Portál studenta – Reg./Zápisy!  (vždy před spuštěním konkrétní akce)

Nově zapsaných studentů do 1. semestru studia se registrace netýká. Rozvrh jim bude přidělen.

 

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci