Imatrikulace nově přijatých studentů

Informace pro prezenční studium

Slavnostní uvedení nových studentů na akademickou půdu, imatrikulace, proběhnou ve čtvrtek 19. září 2019 od 11:00 v aule Fakulty managementu. Imatrikulace je určena nově přijatým studentům v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu v prezenční formě studia.

Zkouška imatrikulačního aktu proběhne v aule (č. 132) v 10:00. Prosíme všechny studenty, kteří se imatrikulací zúčastní, aby se zkoušky zúčastnili. Díky tomu budeme moci společně zajistit co nejplynulejší chod celého aktu.

Oficiální zahájení imatrikulací bude v 11:00, imatrikulovaní studenti zaujmou svá místa v aule nejpozději v 10:45. Jelikož se jedná o slavnostní příležitost, předpokládá se společenský oděv. Účast rodinných příslušníků je možná.

Informace pro kombinované studium

Studenti nově přijatí do kombinované formy studia (opět v bakalářském i navazujícím magisterské studijního programu) se slavnostní imatrikulace neúčastní, imatrikulační slib stvrdí svým podpisem v pátek 20. září 2019 v době od 13:00 do 18:00 v místnosti č. 325 (malá zasedací místnost u studijního oddělení).