Vzdělávací kurz Rodinné podniky v procesu nástupnictví

V rámci mezinárodního projektu ENTER-transfer, jehož cílem je usnadnit malým a středním rodinným firmám proces nástupnictví (proces předání podniku starší generace mladší generaci), byl pro všechny zájemce připraven specifický vzdělávací kurz s názvem Rodinné podniky v procesu nástupnictví (management změny). Kurz pod vedením lektorek Ing. Ireny Stejskalové, Ph.D. a Mgr. Marty Bartošové Vrbové se zaměří na to, jak připravit předávající a přejímající stranu na řízení změn v souvislosti s převodem rodinného podniku. Zvláštní pozornost bude věnována především porozumění okolnostem, komunikaci, motivaci, emocím a faktoru času.

Kurzy proběhnou na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické (Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec) v termínech:

  • čtvrtek 10. října 2019, 13:00 – 15:30
  • čtvrtek 17. října 2019, 13:00 – 15:30
  • čtvrtek 24. října 2019, 13:00 – 15:30

Celkový rozsah vzdělávání je 9 vyučovacích hodin.

Vzdělávání je poskytnuto v rámci evropského projektu ENTER-transfer kompletně zdarma.

Dotazy ke vzdělávání a přihlášky prosím zašlete nejpozději do 30. září 2019 na adresu stejskai@fm.vse.cz.